วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 09/07/60

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงโปรดการถ่ายภาพมาแต่ทรงพระเยาว์ รวมถึงการล้างอัดขยายทั้งภาพสีและขาวดำ เมื่อครั้งทรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ได้ทรงเป็นช่างภาพประจำพระองค์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล แม้เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ก็ยังโปรดการถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง

มีพระราชดำรัสถึงความสำคัญของการถ่ายภาพ ว่านอกเหนือจากความสวยงามทางด้านศิลปะแล้ว ยังจะต้องเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมด้วย นั่นหมายถึงงานศิลปะคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาชาติบ้านเมือง

เราจึงเห็นได้ว่ากล้องถ่ายรูปคือหนึ่งในของใช้ประจำพระองค์ ทุกครั้งที่เสด็จ พระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชน ทรงถ่ายภาพเพื่อนำภาพมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร พระอัจฉริยภาพของพระองค์ล้วนเป็นไปเพื่อความสุขของประชาชนทั้งสิ้น.

(มงคลชีวิต จากทศพิธราชธรรม)

พ่อม่ายผู้เรียบง่ายใจดีมีเหตุผล

จดหมายฉบับนี้ “ชลิต” ส่งมาจากนิวาสถาน บ้านบ่อน้ำ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนด้วยลายมืออ่านง่าย เนื้อหากระชับจับใจความสะดวกสบาย ไม่เยิ่นเย้อ

“ศิวะรมย์” ก๊อเลยถ่ายภาพลง เพื่อให้คุณสุภาพสตรีที่สนใจใคร่ทำความรู้จัก ผูกมิตร สมานไมตรีกับพ่อม่ายนาม “ชลิต” ซึ่งบอกว่าเป็นคนเรียบง่าย ใจดี มีเหตุผลและคุณสมบัติดีๆอีกมาก

หากสาวใดใคร่ปิ๊งๆ เชิญแจ้งผ่าน “ศิวะรมย์” คอลัมน์ “มาลัยเสี่ยงรัก” อย่าชักช้าเชียวนา.

“ศิวะรมย์”
shivarom99@gmail.com 


วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก”

จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย
จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น “ชลิต” 9 ก.ค. 2560
ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด
ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ

8 ก.ค. 2560 09:06 ไทยรัฐ