วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พายุถล่ม

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ตรวจสอบความเสียหายของกิ่งต้นโพธิ์อายุกว่า 130 ปีที่หักลงทับเจดีย์น้อยใหญ่ แต่ไม่ส่งผลกระทบกับองค์มหาเจดีย์พุทธคยาแต่อย่างใด.