วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้จับขายเหล้า ร้าน-โรงแรม ขอใช้กม.เข้ม 'อาสาฬหบูชา' กับเข้าพรรษา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2560 ให้พุทธบริษัทระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ขณะที่วัดโพธิ์จัดใหญ่ “ตักบาตรดอกไม้” พระสงฆ์ 200 รูป วันที่ 9 ก.ค. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อง สตช.ขอให้ยกระดับการบังคับใช้ กฎหมายช่วงเข้าพรรษาในร้านค้ารายย่อยชุมชน ร้านอาหารริมทาง รวมถึงโรงแรม ตลอดช่วง 3 เดือน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ.2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ก.ค. ความโดยสรุปว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจะได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางแห่งอริยมรรค จึงขอเชิญชวนทุกท่านทบทวนความหมายของคำปฏิญาณที่ประกาศตนอยู่เสมอว่า แท้จริงแล้วมีสาระลึกซึ้งมากกว่าแค่เพียงพิธีกรรม ถ้าท่านเป็นผู้มีพระไตรสรณคมน์ คอยนำทางชีวิตอยู่ทุกขณะจิต ก็ย่อมมีความเคารพยำเกรงในคำสอนของพระศาสดา ย่อมมีความละอายชั่ว กลัวบาป ไม่กล้าประพฤติล่วงละเมิดศีล ซึ่งเป็นการปิดประตูสู่ความตกต่ำและย่อมขวนขวายที่จะประ พฤติธรรม ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ความเจริญ ประเพณีการบูชาพิเศษในวันอาสาฬหบูชา เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สมควรที่เราชาวไทยจะได้ภาคภูมิใจ ขอจงใช้โอกาสวันอาสาฬหบูชาและเทศกาล เข้าพรรษา เป็นปฐมฤกษ์แห่งการรักษาสัจจะต่อคำปฏิญาณ ในอันที่จะละเว้นจากบาป พร้อมเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีให้เพิ่มพูน เพื่อสันติสุขอันไพบูลย์ในชีวิต ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลกนี้สืบไป

ขณะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระอารามหลวง ท่าเตียน กทม.ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการแห่เทียนพรรษาที่มีการหล่อและจัดแต่งอย่างสวยงาม ขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมงานมีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้า อาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์กว่า 200 รูปด้วย รวมทั้งร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ วัดยังจัดกิจกรรมประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ บรรยายธรรม ประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ ประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชรัตนสุนทร (วินัย) ผช.เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯกล่าวว่า ไฮไลต์ของงานจะอยู่ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค.เวลา 12.00 น. โดยวัดจะมีการตักบาตรดอกไม้ถวายพระสงฆ์ 200 รูป โดยขอให้นำดอกจำปี ดอกบัว หรือมะลิ หรือดอกไม้ที่มีสีขาว สีเหลือง มาตักบาตร หรือถ้าไม่มีก็มาด้วยจิตใจ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถได้ทุกช่วงเวลาตลอดวัน ตั้งแต่วันที่ 8-9 ก.ค. รวมทั้งเข้าสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กว่า 35 คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เพื่อขอให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน และเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา โดยมี พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

นายวิษณุกล่าวว่า ในวันที่ 8 และ 9 ก.ค.เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายห้ามขายสุรา ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จากการเฝ้าระวังของเครือข่ายปีที่ผ่านมาพบว่า ร้านค้ารายย่อย ร้านโชห่วยในชุมชน ร้านอาหารริมทาง ส่วนหนึ่งยังฝ่าฝืนแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่โรงแรมบางแห่งก็ยังเข้าใจผิดว่าโรงแรมอยู่ในข้อยกเว้นของกฎหมาย เป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะข้อยกเว้นดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้ว จึงอยากให้ตำรวจช่วยประชาสัมพันธ์และตรวจตราในผู้ประกอบการกลุ่มนี้ด้วย ทั้งนี้ บรรดาห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่พบว่าให้ความร่วมมือดี ร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆส่วนหนึ่งถือโอกาสที่จะปิดร้านเป็นวันหยุดให้พนักงาน ที่ผ่านมาเครือข่ายฯและภาคส่วนต่างๆได้รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเข้มข้นมานานกว่า 15 ปี จนเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาสังคมต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุ คดีความ และอาชญากรรมที่มีสุราเข้าไปเกี่ยวข้องจะลดลงชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าว เชื่อว่าปีนี้หากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ประกอบ กับการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ที่สำคัญจะช่วยประหยัดเงินให้ชาติได้นับหมื่นล้านบาท

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯร่วมกับสวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน หัวข้อ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย. จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 2 พันคน พบว่า ร้อยละ 95.43 ทราบว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ส่วนกิจกรรมที่ประชาชนจะทำในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร้อยละ 87.07 ตั้งใจจะงดเหล้าตลอดพรรษา ร้อยละ 84.65 ไปหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา และเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุ ร้อยละ 83.69 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร้อยละ 65.99 เข้าวัดทำบุญทุกวันพระตลอดพรรษา

ต่อมาเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. กล่าวผ่านรายการ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า สุดสัปดาห์นี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2560 เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 6 ก.ค. ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

นายกฯกล่าวอีกว่า ที่สำคัญรัฐบาลกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ อยากเชิญชวนงดดื่มสุราเครื่องดองตลอดห้วงเข้าพรรษา 3 เดือน ถ้าใครมีศรัทธาแรงกล้ามุ่งมั่นละเลิกดื่มสุราไปตลอดชีวิตก็ถือเป็นมหากุศล รวมไปถึงการสูบบุหรี่ที่มี พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่บังคับใช้แล้วเมื่อ 4 ก.ค. เป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในปีนี้ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อความสงบสุขในสังคมไทย

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2560 ให้พุทธบริษัทระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ขณะที่วัดโพธิ์จัดใหญ่ “ตักบาตรดอกไม้” พระสงฆ์ 200 รูป วันที่ 9 ก.ค. 8 ก.ค. 2560 03:05 ไทยรัฐ