วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งกฤษฎีการ่าง พ.ร.ฎ.ด่วนพระราม 3

เผยแนวเวนคืนเขตราษฎร์บูรณะ-รอสำรวจผู้ได้รับผลกระทบ

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ กทพ.ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก วันที่ 6 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมานั้น กทพ. ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ตามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3ฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าชี้แจง หากไม่มีปัญหากฤษฎีกาจะเสนอร่างฯฉบับดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี หลังจากได้รับอนุมัติแล้วจะนำเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ และลงประกาศในราชกิจจาฯต่อไป

สำหรับเขตที่ดินที่จะเวนคืนจะซ้อนทับกับแนวทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1 เริ่มจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งธนบุรี เขตราษฎร์บูรณะ ไปตามทางด่วนขั้นที่ 1 จนถึงถนนประชาอุทิศ ระยะทางฝั่งตะวันตก ยาว 2,037 เมตร ฝั่งตะวันออก ยาว 1,385 เมตร เขตทางวัดจากฝั่งตะวันตกถึงฝั่งตะวันออก กว้าง 500 เมตร ส่วนปลายเขตทางที่เชื่อมกับถนนประชาอุทิศจะกว้าง 570 เมตร ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนจะมีจำนวนเท่าไหร่ จนกว่า พ.ร.ฎ.เวนคืนมีผลบังคับใช้ กทพ.จึงจะเข้าสำรวจที่ดินเพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงจะทราบจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ.

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ กทพ.ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันต... 8 ก.ค. 2560 01:33 ไทยรัฐ