วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิลประปาเกินกำหนด-จ่ายได้แล้วที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน รวม 4 วัน กปน. จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม แต่ประชาชนสามารถใช้บริการชำระค่าน้ำ และขอคำปรึกษาในการใช้น้ำได้ทุกวัน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส หรือชำระค่าน้ำได้ที่ตัวแทน เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท แม้ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดก็สามารถชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท และค่าเชื่อมโยงข้อมูลอีก 15 บาท โดย กปน.จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราว หรือตัดน้ำแต่อย่างใด และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถโทร.ติดต่อได้ที่ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง.

นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน รวม 4 วัน กปน. จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 8 ก.ค. 2560 01:30 ไทยรัฐ