วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิลประปาเกินกำหนด-จ่ายได้แล้วที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน รวม 4 วัน กปน. จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม แต่ประชาชนสามารถใช้บริการชำระค่าน้ำ และขอคำปรึกษาในการใช้น้ำได้ทุกวัน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส หรือชำระค่าน้ำได้ที่ตัวแทน เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท แม้ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดก็สามารถชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท และค่าเชื่อมโยงข้อมูลอีก 15 บาท โดย กปน.จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราว หรือตัดน้ำแต่อย่างใด และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถโทร.ติดต่อได้ที่ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง.