วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทศกิจฝึกการอบรม ภารกิจควบคุมฝูงชน

นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่า สำนักเทศกิจกำหนดดำเนินการฝึกอบรมการควบคุมฝูงชนและอารักขาบุคคลสำคัญให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 219 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมฝูงชน รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนได้อย่างถูกวิธี และสามารถปฏิบัติภารกิจการอารักขาบุคคลสำคัญได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ณ กรมการสารวัตรทหารบก เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร.

นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่า สำนักเทศกิจกำหนดดำเนินการฝึกอบรมการควบคุมฝูงชนและอารักขาบุคคลสำคัญให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 219 คน... 8 ก.ค. 2560 01:28 ไทยรัฐ