วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พระเทพฯ” ทรงฝากให้ช่วยสนับสนุนเด็กไทย

ไทยเจ้าภาพเคมีโอลิมปิกครั้งที่ 49 เยาวชนขอกำลังใจจากทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และองค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง Chemistry in the Royal Innovation of King Rama IX และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรื่อง “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 ปี วันที่ 4 ก.ค.นี้

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า การแข่งขันมีนักเรียนและครูอาจารย์ จาก 76 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานประทับใจในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมทั้งนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่จะไปแข่งขันกับนานาชาติ แต่ยังขาดการสนับสนุน เมื่อพระองค์ได้เข้ามาอุปถัมภ์ โดยตั้งมูลนิธิ สอวน.เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยและเด็กไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันเรื่อยมา และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้ทรงสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้มีพระราชดำรัสว่า เด็กไทยมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ และได้ฝากให้พวกเราช่วยกันหาผู้สนับสนุนเด็กไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันส่งไปแข่งขัน 8 สาขาวิชา

ด้าน น.ส.อภิสรา กวียานันท์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา หนึ่งในตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน กล่าวว่า พวกเราได้เตรียมความพร้อมโดยเข้าค่ายอบรมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพวกเราจะทำให้ดีที่สุด อยากให้คนไทยส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วย.

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 8 ก.ค. 2560 01:09 ไทยรัฐ