วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครูสอนบาลีอย่าห่วงกิจนิมนต์

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมครูสอนบาลีว่า ความเป็นครูสอนภาษาบาลีนั้นมีความสำคัญมาก จะช่วยสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจภาษาบาลี การเป็น ครูสอนบาลีได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย มีพระสงฆ์ไม่กี่รูปที่มีความสามารถเป็นครูสอนภาษาบาลีได้ ดังนั้น ครูสอนภาษาบาลีต้องวางตัวให้เหมาะสม ทั้งต้องขยันที่จะสอน อย่าห่วงกิจนิมนต์ ถ้ามีกิจนิมนต์ตรงกับเวลาที่สอน หากเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง นำเวลาไปกิจนิมนต์มาสอนบาลีพระ เณรดีกว่า และยิ่งครูขยันสอน นักเรียนก็จะยิ่งมีความรู้มากขึ้น ทั้งอยากให้ครูสอนบาลียึดคุณสมบัติความเป็นครูตามหลักทางพระพุทธศาสนา 7 ประการ คือ 1.ปิโย เป็นผู้น่ารัก 2.ครุ น่าเคารพ เป็นผู้หนักแน่น 3.ภาวนีโย น่ายกย่อง น่ากราบไหว้ 4.วตฺตา เป็นผู้แนะนำพร่ำสอน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 5.วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำ 6.คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา กล่าวเรื่องราวต่างๆให้ลึกซึ้งได้ ทำเรื่องลึกซึ้งให้ตื้นได้ และ 7.โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่แนะนำชักจูงศิษย์ไปในทางที่เสีย.

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมครูสอนบาลีว่า... 8 ก.ค. 2560 00:55 ไทยรัฐ