วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอ. พร้อมรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบิน USAP

ทอ. พร้อมรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบินของ USAP (Universal Security Audit Programme) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

วันที่ 7 ก.ค. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบินของ USAP (Universal Security Audit Programme) ณ บริเวณสนามกอล์ฟกานตรัตน์ และช่องทางเข้าออกกองบินตำรวจ

เสนาธิการทหารอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำ MOU เพื่อให้การดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย บริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบิน ณ สนามบินดอนเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แก่อากาศยานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการบินอยู่ในพื้นที่ของสนามบินที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งได้ดำเนินการสร้างรั้วในพื้นที่ในส่วนของกองทัพอากาศ เพื่อแบ่งพื้นที่สำนักงานของหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณสนามบิน ทั้งหน่วยในกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศ ได้แก่ หน่วยของกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท อุตสาหกรรมการบิน ออกจากพื้นที่เขตปฏิบัติการบิน

ในส่วนของบริเวณสนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) ซึ่งจัดอยู่ในแนวเขตการปฏิบัติการบินนั้น กองทัพอากาศได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตามมาตรฐานของ ICAO ได้แก่

- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของเขตปฏิบัติการบิน โดยการเข้าออกต้องมีการตรวจและรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับการเข้าออกสนามบินต่าง ๆ มีการตรวจผ่านเครื่องสแกนวัตถุแปลกปลอม การตรวจบุคคล รวมทั้งได้ย้ายอาคารสโมสรออกมาอยู่ด้านนอกแนวรั้วเขตปฏิบัติการการบินด้วย

- บุคคลที่จะผ่านเข้าออกพื้นที่ อาทิ สมาชิกสนามกอล์ฟ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- อบรมเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟให้ปฏิบัติตามระเบียบเขตปฏิบัติการบินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องสามารถให้คำแนะนำแก่นักกอล์ฟในการปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัย

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบินของ USAP กองทัพอากาศก็พร้อมที่จะปิดสนามกอล์ฟกานตรัตน์ ทันที

ทอ. พร้อมรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบินของ USAP (Universal Security Audit Programme) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 7 ก.ค. 2560 21:00 ไทยรัฐ