วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพร. ปั้นช่างก่อสร้าง รับไทยแลนด์ 4.0 เน้นสร้างอาชีพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกเคลื่อนที่ 20 จังหวัด ปั้นช่างก่อสร้าง รับไทยแลนด์ 4.0 เน้นสร้างอาชีพช่วยผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก กับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในระบบให้มีทักษะฝีมือมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในด้านการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2553-2559 กพร.ร่วมกับบริษัท เอ็นเอสฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม BlueScope Training Center (BTC) ใน อ.มาบตาพุด จ.ระยอง และพัฒนาบุคลากรของ กพร. แล้ว 3 รุ่นรวม 69 คน ได้แก่ หลักสูตร ช่างติดตั้งโครงหลังคาและแผ่นหลังคาเหล็กรีดเย็น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จำนวน 21 คน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 33 คน หลักสูตร การออกแบบ การติดตั้งผนัง วัสดุมุงและโครงสร้างสำเร็จรูปสมัยใหม่ ที่ ศูนย์ฝึกอบรม BlueScope Training Center (BTC) จ.ระยอง 15 คน และจัดฝึกอบรมช่างติดตั้งโครงสร้างเหล็กและแผ่นเมทัลชีท โดยใช้รถบริการฝึกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แก่ ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทหารกองประจำการ และช่างก่อสร้างทั่วไป ดำเนินการแล้ว 4,950 คน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ 20 ปี กระทรวงแรงงานของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน อีกด้วย

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า เป็นการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรฝึกของ กพร. เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก และการจัดฝึกอบรมสาขา การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.60 ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ขอนแก่น หนองคาย นครพนม ราชบุรี ระยอง เพชรบุรี สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ โดยใช้รถบริการฝึกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดหากลุ่มเป้าหมายเข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน/แห่ง รวม 400 คน โดยเน้นกลุ่มที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พร้อมสนับสนุนวิทยากร วัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และหน่วยงานของ กพร.เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ดูแลการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึก และวันนี้ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัก และหลักคาเหล็กเมทัลชีท จำนวน 22 คน อีกด้วย

"การบูรณาการของทั้ง 2 องค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานให้มีทักษะและความรู้ ความชำนาญทันต่อเทคโนโลยีและได้มาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รับไทยแลนด์ 4.0" นายธีรพล กล่าว.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกเคลื่อนที่ 20 จังหวัด ปั้นช่างก่อสร้าง รับไทยแลนด์ 4.0 เน้นสร้างอาชีพช่วยผู้มีรายได้น้อย 7 ก.ค. 2560 20:56 ไทยรัฐ