วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประยุทธ์ ขอ พิจารณาพ.ร.ก.ต่างด้าว ลั่น กำจัดรีดส่วย ขู่ลงโทษหนัก

นายกฯ ขอพิจารณา พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯ ด้วยใจเป็นกลาง อย่าพูดจาให้เสียหาย ชี้ ต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งระบบ แนะ เปิดหูเปิดตาหาข้อมูลก่อนวิจารณ์ ฝากส่วนราชการคิดหามาตรการชัดเจน ลั่น กำจัดรีดส่วยแรงงาน ขู่ลงโทษหนักทุกทาง

เมื่อเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า เรื่องแรงงานต่างด้าวข้อดีวันนี้ คือ ดีใจที่คนไทยตื่นตัวในเรื่องกฎหมาย และการปฏิรูปมากขึ้น ซึ่งอยากให้เข้าใจตรงกันว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา “กฎหมายค้ามนุษย์” ซึ่งต้องเร่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เพื่อคนอื่น แต่เพื่อประเทศไทยของเรา รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติไปแล้ว ราว 3 ล้านคน แต่อุปสรรคสำคัญ คือ การพิสูจน์สัญชาติโดยประเทศต้นทาง ทำให้ยังคงเป็นปัญหา และได้ผ่อนผันให้มาโดยตลอด

"เรื่องนี้ ขอให้พิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางอย่ามองปัญหาในเชิงธุรกิจแต่เพียงด้านเดียว หากทุกๆ งานมีคนไทยทำเองหมดก็คงไม่ต้องไปพึ่งใคร ในความเป็นจริงข้อนี้ทุกคนต้องยอมรับ วันนี้คนไทยทำงานประเภทใช้แรงงานลดลง เป็นเหตุที่เราต้องทำความร่วมมือกับต่างประเทศ มีข้อตกลง มีความยุ่งยาก มีระเบียบขั้นตอน ทั้งกฎหมายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ปัญหาการทุจริต ปัญหาความมั่นคง การค้ามนุษย์ ภาระทางสังคม การศึกษา สาธารณสุข การถือสัญชาติเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ทุกอย่างผสมปนเป ทำให้เป็นการซ้ำเติมปัญหา ถ้าเราไม่แกะออกมาวันนี้ การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถทำได้เพียงด้านเดียว" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องแรกที่ต้องดำเนินการ คือ “การจัดระเบียบ” ใหม่ทั้งหมด หากทำได้เป็นระบบ เราก็จะบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่เป็นเหมือนเช่นที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้คนที่ไม่เคยรู้ ควรเปิดหูเปิดตาไม่ใช่หลับตาปิดใจ วิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อมูล เราต้องเอาความจริงมาพูดกับสังคม ว่า ถ้าหากไม่มีการให้แรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานเลย ก็จะไม่มีใครทำงานในโรงงานต่างๆ แม้แต่เด็กปั๊ม เด็กเสิร์ฟ แรงงานในบ้าน ในสวนนาไร่ และในเรือประมง ก็มีแรงงานเหล่านี้ ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่หยุดชะงัก เพราะฉะนั้นอย่าไปพูดจาให้มันเสียหาย ที่สำคัญ เราจะเอาแต่ได้ โดยไม่ยอมเสียอะไรเลย คงเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องไม่ใช่การเสียความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งรัฐบาลก็จะไม่ยอมปล่อยปละละเลย ให้เป็นปัญหาคาราคาซังอีกต่อไป โดยได้ให้เวลาไปแล้ว ต้องไปหาวิธีการดำเนินการให้ได้ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ แรงงานต่างๆ ต้องร่วมมือ

"ผมเข้าใจถึงความเดือดร้อนของท่าน แต่ต้องเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประเทศด้วย วันนี้เราพยายามแก้ปัญหาประเด็นแรงงาน เป็นเรื่องสำคัญและเป็นวาระสำคัญของชาติ ต้องแก้ปัญหาให้ได้ ยอมรับไม่ได้อีกต่อไปให้มีแรงงานผิดกฎหมาย ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เราให้เวลาไปเกือบ 6 เดือน ให้ไปดำเนินการให้ครบ ท่านต้องหาวิธีดำเนินการให้ได้ ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ต้องร่วมมือกัน ว่าจะหามาตรการอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบจากการประกอบการ อาจจะต้องให้กระทรวงแรงงานระบุให้ชัดเจนว่า คนเหล่านี้ออกไปในส่วนของแรงงานประเภทเหล่านี้แล้วให้กลับมาทำงานเหมือนเดิม ให้ระบุไว้ มี บัตรเฉพาะออกไป ก่อนออกไปก็มีบัตรเฉพาะว่าพวกนี้ออกไปแล้วกลับมาทำงานเดิมจะทำได้หรือไม่" นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ขอให้ส่วนราชการคิดมาตรการให้ชัดเจนในเรื่องของที่มีการเรียกร้องให้ดูแล หรือ ปรับปรุงในเรื่องค่าปรับต่างๆ รัฐบาลพยายามจะหาทาง วิธีการทางด้านกฎหมายว่าจะทำได้อย่างไรที่ค่าปรับต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้เวลาที่มีอยู่ 6 เดือน แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดเพื่อลดกระทบ เพื่อป้องกันไม่ให้สำนักจัดหางาน “เถื่อน” หรือบริษัทไม่สุจริตเข้ามาแสวงประโยชน์ จากแรงงานเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ค้ามนุษย์ ทั้งโทษอาญา โทษต่างๆ เหล่านี้ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อการดำเนินการในช่วงผ่อนผัน ขอให้กระทรวงแรงงาน จัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจ” เพื่ออำนวยการ บริหารจัดการ สำหรับการทำงานของคนต่างด้าวให้ถูกต้องตาม พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฯ อาทิ กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่ผิดนายจ้าง กลุ่มที่ตรวจสัญชาติแล้ว มี Passport มี VISA มี CI (หรือ เอกสารรับรองบุคคล) แล้ว แต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องได้ทันที ณ ศูนย์เฉพาะกิจฯ สำนักงานจัดหางาน “ทุกจังหวัด” และกรุงเทพฯ “ทั้ง 10 พื้นที่” กลุ่มที่มีการนำเข้าตาม MOU ไม่ได้เป็นปัญหา สามารถดำเนินการได้ตามปกติ และสำหรับกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ให้ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง มาพบเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์เฉพาะกิจฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ระหว่าง 24 กรกฎาคม-7 สิงหาคม นี้ กรณีที่ยังมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่ “สายด่วน 1694” สิ่งสำคัญอีกประการ คือ ขบวนการผิดกฎหมาย ค้ามนุษย์ จะต้องถูกทำลายเครือข่ายลงอย่างเด็ดขาดให้ได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ รีดไถ จากการเดินทางไป-กลับภูมิลำเนาของแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีมานาน จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาด จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย จนถึง รัฐบาลนี้ พร้อมเปิดรับเรื่องราวร้องเรียน “ทุกช่องทาง”

นายกฯ ขอพิจารณาพ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯ ด้วยใจเป็นกลาง อย่าพูดจาให้เสียหาย ชี้ ต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งระบบ แนะ เปิดหูเปิดตาหาข้อมูลก่อนวิจารณ์ ฝากส่วนราชการคิดหามาตรการชัดเจน ลั่น กำจัดรีดส่วยแรงงาน ขู่ลงโทษหนักทุกทาง 7 ก.ค. 2560 20:31 ไทยรัฐ