วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.ระยอง ถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ผู้ว่าฯ ระยอง ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ขณะที่สถานศึกษาต่างจัดป้ายรณรงค์ลดละเลิกสุรา ช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวาย ณ วัดไพรสณฑ์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์และเพื่อสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีบรรดาข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอปลวกแดง เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานครั้งนี้ ได้มีพระครูศรีปริยัติวิภูษิต เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์เจ้าคณะตำบลมาบยางพร เป็นประธานสงฆ์รับถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมเครื่องอัฐบริขารพระราชทานในครั้งนี้

เช่นเดียวกันตามวัดวาอารามต่างๆ ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ได้อัญเชิญแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อให้พระสงฆ์ได้ไว้ใช้ในกิจวัตรของสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษากันอย่างคึก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งได้ช่วยกันส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้พร้อมใจกันจัดป้ายถือรณรงค์ลดละเลิกสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อกระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ผู้คนในสังคมในการลดละเลิกเหล้าและยาเสพติดในช่วงเข้าพรรษา อีกด้วย.

ผู้ว่าฯ ระยอง ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ขณะที่สถานศึกษาต่างจัดป้ายรณรงค์ลดละเลิกสุรา ช่วงเข้าพรรษา 7 ก.ค. 2560 20:25 ไทยรัฐ