วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โออิชิสานโครงการ 'อิ่มจัง' ช่วยเด็กด้อยโอกาส

เชื่อว่าโอกาสคนเราไม่เท่ากัน แต่ทุกคนสามารถสร้างโอกาสให้คนอื่นได้! โออิชิลงพื้นที่โรงเรียนธารทิพย์ จ.เชียงราย จัดอาหารมื้อพิเศษแก่เด็กทั้ง 144 คน พร้อมมอบสวนผัก 'อิ่มจัง' หวังให้เด็กรู้จักพึ่งพาตนเอง และสามารถต่อยอดให้มีรายได้เพื่ออนาคต..

ผู้บริหารและพนักงานโออิชิ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘อิ่มจัง’ ที่ โรงเรียนธารทิพย์ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตวัดภูมิพาราราม ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลสงเคราะห์แบบกินนอน ภายใต้การอุปการะของ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร หรือหลวงปู่ดิลก ประธานกรรมการมูลนิธิธารทิพย์-ธารธรรม เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กบนพื้นที่สูง

นายบุญยิ่ง อินต๊ะวงค์ ผอ.โรงเรียนธารทิพย์ เผยว่าโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ย้อนกลับไปเมื่อ หลวงปู่ดิลกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือ ‘เด็กตกเขียว’ ให้ได้รับการศึกษา ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่เปิดให้มาเรียนฟรี มีเด็กจังหวัดน่าน, ตาก, เชียงราย รวมทั้งเด็กม้งและอาข่า โดยที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวมีปัญหา กำพร้าพ่อแม่ หรือพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียน

ทางด้าน คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำทีมลงพื้นที่โรงเรียนธารทิพย์ เพื่อมอบอาหารมื้อพิเศษให้นักเรียนทั้ง 144 คน พร้อมเผยว่า โครงการ อิ่มจัง เริ่มต้นเมื่อปี 59 ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 โดยเน้นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ อย่างโครงการที่ผ่านมาอาจจะเห็นอยู่ย่านกรุงเทพฯ แต่ครั้งนี้มาไกล เพราะสายตาพวกเด็กๆ ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ

รวมทั้ง สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยจัดโครงการ ‘สวนผัก อิ่มจัง’ ซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ โดยให้เด็กๆ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการสอนให้รู้จักพึ่งพาตนเอง สร้างวินัย ความสามัคคี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

“สำหรับสิ่งที่อยากให้พวกเขาได้รับ คือความต่อยอดให้เขาสามารถดูแลตนเองต่อได้ ถ้าเราแค่มอบอาหารอย่างเดียวเขาก็จะแค่อิ่มแล้วหมดไป แต่ที่เรามอบสวนผัก อิ่มจัง หวังให้พวกเขาเลี้ยงตนเอง สามารถต่อยอดเป็นสหกรณ์ เพื่อมีรายได้ตีกลับมาสู่พวกเขา”

อย่างไรก็ตาม โออิชิเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน คืออนาคตของชาติในวันหน้า เราจึงสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานความดี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ต่อไป รวมทั้งสวนผัก อิ่มจัง จะกระตุ้นให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชน พึ่งพาตนเอง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้น้องๆ เป็นเด็กดี มีคุณธรรม เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นอนาคตสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป.

เชื่อว่าโอกาสคนเราไม่เท่ากัน แต่ทุกคนสามารถสร้างโอกาสให้คนอื่นได้! โออิชิลงพื้นที่โรงเรียนธารทิพย์ จ.เชียงราย จัดอาหารมื้อพิเศษแก่เด็กทั้ง 144 คน พร้อมมอบสวนผัก 'อิ่มจัง'หวังให้เด็กรู้จักพึ่งพาตนเอง และสามารถต่อยอดให้มีรายได้ 7 ก.ค. 2560 20:10 ไทยรัฐ