วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน แจง นายจ้างใช้แรงงานผิดก.ม. ขู่ ไล่ออก ขรก.เอี่ยวส่วยต่างด้าว

ก.แรงงาน แจงแนวปฏิบัตินายจ้างใช้แรงงานผิดกฎหมาย ให้ยื่นขอใช้ต่างด้าว 24 ก.ค.-7 ส.ค. เผย เปิดแค่ 15 วัน หวั่น ขนคนข้ามชายแดน สวมรอยทำงาน ขู่ไล่ออก ขรก.เอี่ยวส่วย

วันที่ 7 ก.ค. ที่กระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวง แถลงแนวปฏิบัติให้แรงงานต่างด้าวทำงานตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ลงนามออกประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดหลักเกณฑ์ ผ่อนผันให้นายจ้างและคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไปดำเนินการให้ถูกต้อง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.-31 ธ.ค.60 ให้นายจ้างไปแจ้งขอใช้แรงงานต่างด้าว ที่ศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่จะเปิด 10 จุด ทั่วกทม. และทุกจังหวัดระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.โดยจะต้องเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสาร ใบจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างหรือ ตัวแทน รูปถ่ายลูกจ้าง ขนาด 1.5-2 นิ้ว 2 รูป หากลูกจ้างมีเอกสารประจำตัวให้นำมายื่นยืนยัน จะมีใบนัดให้มารับใบรับรองการจ้างคนต่างด้าว หลังผ่านการคัดกรอง

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า ขั้นตอนการคัดกรองจะมีขึ้น หลังเปิดรับแจ้งครบ 15 วัน แล้วศูนย์ฯจะปิดทันที จากนั้นจะมีการตรวจตามเอกสารหลักฐานความเป็นนายจ้างกับลูกจ้างว่า เป็นจริงตามที่แจ้งหรือไม่ หากรายไหนไม่ชัดเจนน่าสงสัยจะมีการเรียกมาสอบเพื่อป้องกันการสวมรอย ในขั้นตอนนี้ นายจ้างและลูกจ้างจะต้องมาด้วยตัวเอง หลังผ่านการคัดกรอง ได้รับใบรับรองแล้วจะต้องไปเข้าสู่การพิสูจน์สัญชาติ เพื่อขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง โดย เมียนมา เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติใน 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ตาก ระนอง เชียงราย

ส่วน กัมพูชา และลาว ยังต้องเดินทางกลับไปทำเอกสารยังประเทศต้นทาง รมว.แรงงาน ได้เจรจากับตัวแทนกัมพูชา และจะเดินทางไปลาว เพื่อขอให้เข้ามาตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทย สำหรับงานที่ให้ทำยังคงเป็นงานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน จะต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นลูกจ้างจริงไม่มีการสวมรอย ซึ่งการเปิดศูนย์รับแจ้งฯ เพียง 15 วัน เพราะป้องกันขบวนการขนคนข้ามชายแดนมาสวมรอยด้วย

นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน มีบัตรสีชมพู แต่ทำงานไม่ตรงกับนายจ้าง หรือทำงานผิดสถานที่ ไม่ต้องมาแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งฯ รวมทั้งกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีพาสปอร์ต มีหนังสือรับรองบุคคล (ซีไอ) ได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน ให้ไปติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เขตพื้นที่เพื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือขออนุญาตทำงานให้ถูกต้อง ยกเว้นกลุ่มที่มีพาสปอร์ต มีวีซ่า แต่เป็นวีซ่านักท่องเที่ยว นายจ้างต้องนำเอกสารมาแจ้งขอใช้ทำงาน ที่ศูนย์รับแจ้งฯ ใน 15 วัน เพื่อขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานและขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ส่วนการนำเข้าแรงงานตามระบบเอ็มโอยู นายจ้างยังขอโควตาได้ตามปกติ โดยในขั้นตอนดำเนินการ รมว.แรงงาน ได้ห้ามไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยวเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าว หากพบจะเอาผิดทางวินัยถึงไล่ออก และให้เอาผิดทางอาญาด้วย.

ก.แรงงาน แจงแนวปฏิบัตินายจ้างใช้แรงงานผิดกฎหมาย ให้ยื่นขอใช้ต่างด้าว 24 ก.ค.-7 ส.ค. เผย เปิดแค่ 15 วัน หวั่น ขนคนข้ามชายแดน สวมรอยทำงาน ขู่ไล่ออก ขรก.เอี่ยวส่วย 7 ก.ค. 2560 15:24 ไทยรัฐ