วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 08/07/60

เศรษฐกิจโลกกำลังจะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ได้ส่งสัญญาณออกมาอย่างชัดเจนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของสหรัฐฯที่เพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลสำคัญว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวแล้วอย่างชัดเจนจนทำให้สหรัฐฯ ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเข้ามาดูแลอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแทนที่จะใช้ดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

หรือธนาคารกลางยุโรปเริ่มส่งสัญญาณว่าจะลดการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และเริ่มลดการใช้มาตรการ QE ลงในปี 2018 นั่นหมายความว่ายุโรปกำลังพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและดูแลอัตราเงินเฟ้อในอนาคต เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ล่าสุดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวในระยะแรกๆที่ภาคการส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยคงอยู่ในระดับต่ำสุดแล้ว และรอการปรับขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศแล้ว ซึ่งคงจะอยู่ในช่วง 9-12 เดือนข้างหน้า

เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างเด่นชัดขึ้นในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ เริ่มต้นการลงทุนทั้งในประเทศของตนและไปลงทุนต่างประเทศ ซึ่ง AEC เป็นพื้นที่เป้าหมายที่นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเป็นประเทศที่มีประชากรมากและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงตลอดจนมีจำนวนคนชั้นกลางที่มีอำนาจซื้อสูงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ประเทศสมาชิก AEC ได้ปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้มีความโดดเด่นบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง

เฉกเช่นประเทศไทยที่ผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยสนับสนุนให้ธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมไทยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มในการหารายได้เข้าประเทศ พร้อมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ (startup) ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมหรือ innovation driven entrepreneur (IDE) ให้มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสประเทศไทย 4.0 และ IDE กับ Startup มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมกับไทยรัฐ ในการพูดถึงเรื่องนี้ในคอลัมน์หน้ากับหัวเรื่อง “เส้นทาง IDE และ startup รับ Thailand 4.0” ตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไปนะครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

7 ก.ค. 2560 15:00 7 ก.ค. 2560 15:00 ไทยรัฐ