วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม'เห็นชอบ คกก.นโยบายความมั่นคง 3 ยุทธศาสตร์ รับมือภัยคุกคาม

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายความมั่นคง หลังเห็นชอบ 3 ร่างยุทธศาสตร์ "ความมั่นคงแห่งชาติ–ไซเบอร์–ก่อการร้าย" เพื่อเตรียมพร้อมรับมือไปในทิศทางเดียวกัน...

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 ก.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านความมั่นคง ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ได้แก่ ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่ครอบคลุมทุกประเด็นด้านความมั่นคง, ร่างยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้มีกรอบแนวทางแก่ภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่เข้ามาตามโลกไซเบอร์ และรับมือไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะจุดล่อแหลมทางสถาบันการเงิน และที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์การก่อการร้าย ที่จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการป้องกันการตอบโต้ และการฟื้นฟู ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ฉบับ จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงหรือหน่วยงานของตัวเองขึ้น."บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายความมั่นคง หลังเห็นชอบ 3 ร่างยุทธศาสตร์ "ความมั่นคงแห่งชาติ–ไซเบอร์–ก่อการร้าย" เพื่อเตรียมพร้อมรับมือไปในทิศทางเดียวกัน... 7 ก.ค. 2560 14:54 ไทยรัฐ