วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศอ.บต.หารือช่วย 17 นศ.ภาคใต้กู้เงินยืมเรียนได้

ศอ.บต.หารือกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ข้อสรุปช่วย 17 นักศึกษาสามารถกู้เงินยืมเรียนได้ และจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาไทยในต่างประเทศให้ครอบคลุม 25 ประเทศ...   

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผอ.กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ กต.ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหานักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ห้องรับรอง 2 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนอินโดนีเซีย ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยกับผู้ตรวจการแผ่นดินอินโดนีเซีย และรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในอินโดนีเซีย ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการและรับผิดชอบอยู่ โดยการหารือดังกล่าว พล.ร.ต.สมเกียรติ ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของ ศอ.บต. ในการช่วยเหลือนักศึกษาและเพื่อให้รับทราบถึงความคืบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ด้านการเทียบวุฒิ การหาสถานที่เรียนเพิ่มเติมเป็นเวลา 2 ปี ในมหาวิทยาลัยของไทย และการหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพกำหนดภายหลังจากศึกษาจบหลักสูตร ซึ่งล่าสุดได้ประสานให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของไทย จำนวน 17 คน ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และครอบครัวไม่สามารถจุนเจือได้ อีกทั้ง นักศึกษาไม่สามารถขอกู้จาก กยศ. ได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ กยศ. กำหนด โดย ศอ.บต. ได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังและ กยศ. เพื่อให้พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขและคุณสมบัติเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 17 คน ได้มีสิทธิ์กู้ยืมได้ ซึ่งทาง กยศ. ได้เห็นชอบและอนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมได้

นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้นำเสนอประเด็นเพื่อหารือในด้านการจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา ของ ศอ.บต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลครอบคลุมใน 25 ประเทศทั่วโลกที่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่.

ศอ.บต.หารือกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ข้อสรุปช่วย 17 นักศึกษาสามารถกู้เงินยืมเรียนได้ และจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาไทยในต่างประเทศให้ครอบคลุม 25 ประเทศ... 7 ก.ค. 2560 13:02 ไทยรัฐ