วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สู่ยุค 4.0! กระทรวงท่องเที่ยว-กีฬา ผุด 2 สถาบันผลักดันกีฬาไทยสู่สากล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้า Sports for All 4.0 เต็มตัว ประชาชนตอบรับดีเยี่ยม เผยโปรแกรมจัดกิจกรรมออกกำลังกายตลอดเดือน ก.ค.-ก.ย. แล้ว ขณะเดียวกัน ก็พร้อมผลักดันกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล เตรียมชง ครม. เสนอจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ และสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา...

วันที่ 7 ก.ค.60 จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ต่อยอดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของรัฐบาล โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และตื่นตัวกับการออกกำลังกายนั้น นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า หลังจากที่จัดกิจกรรมมาประมาณ 4 สัปดาห์ ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ สวนลุมพินี, สวนพญาไทภิรมย์ ถนนพระราม 6, ลานแอโรบิกรวมใจ ซอยเพชรเกษม 40 และครั้งล่าสุด ณ สวนหลวงพระราม 8 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. พบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่กระทรวงฯร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ก็มีการตื่นตัวให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ กระทรวงฯได้กำหนดวัน และสถานที่ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน ก.ค. จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.แล้วด้วย

อีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแต่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายวัยสูงอายุคือ “ดอกจานเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. ที่ จ.อุดรธานี โดยจัดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากกิจกรรมออกกำลังกายแล้วยังมีกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจอีกด้วย

นายพงษ์ภาณุกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการส่งเสริม สนับสนุน เรื่องของกีฬามวลชนแล้วพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ยังได้วางนโยบายและผลักดันในเรื่องของการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา และสถาบันมวยไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางรากฐานพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว เนื่องจากมีทั้งบุคลากรและองค์ความรู้ที่สามารถดำเนินงานในส่วนนี้ได้

สำหรับการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬานั้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม ด้านสุขภาพ และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ อาทิ สร้างมาตรฐานตามแนวทางขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping-WADA) เป็นต้น ส่วนการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาตินั้น มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวยไทยในรูปแบบของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว การออกกำลังกาย และส่งเสริมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือในการช่วยขัดเกลาเด็กหรือเยาวชน ให้เกิดสำนึกในความรักชาติและรักความเป็นไทย สร้างเอกภาพและเกิดการบูรณาการในวงการมวยไทย

อนึ่ง ตารางกิจกรรมออกกำลังกาย Sports Activity 4.0 for Good Health and Good Life เดือน ก.ค.-ก.ย. (เริ่มเวลา 17.00-18.00 น.) มีดังนี้ พุธ 12 ก.ค. ที่สวนหลวง ร.9 พุธ 19 ก.ค. ที่ลานหน้าอาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา พุธ 26 ก.ค. ที่ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พุธ 2 ส.ค. ที่สวนสันติภาพ เขตพญาไท เสาร์ 12 ส.ค. ที่ลานหน้าอาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา พุธ 16 ส.ค. ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย อังคาร 22 ส.ค. ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ จตุจักร) พุธ 30 ส.ค. ที่สวนรมณีนาถ พุธ 6 ก.ย. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พุธ 13 ก.ย. ที่เซ็นทรัลปาร์ค พระราม 2 พุธ 20 ก.ย. ที่สวนลุมพินี และอังคาร 26 ก.ย. ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้า Sports for All 4.0 เต็มตัว ประชาชนตอบรับดีเยี่ยม เผยโปรแกรมจัดกิจกรรมออกกำลังกายตลอดเดือน ก.ค.-ก.ย. แล้ว ขณะเดียวกัน ก็พร้อมผลักดันกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล... 7 ก.ค. 2560 09:47 7 ก.ค. 2560 10:19 ไทยรัฐ