วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังอึ้ง คนไทยจน-แก่-พิการอื้อ แถมหนี้นอกระบบทุกหย่อมหญ้า

ระดมจ้างนักศึกษาสำรวจพวกมั่วนิ่ม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียน เพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว พบมีจำนวนประชาชนที่มีความยากจนมากที่สุด โดยเข้าข่าย 4 ด้าน คือ ชราภาพ ยากจน พิการและเป็นหนี้นอกระบบจำนวน 4,000 คน คนกลุ่มนี้รัฐจะให้ความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรก และใช้เงินช่วยเหลือมากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือช่วยเหลือตัวเองได้

“กระทรวงการคลังจำเป็นต้องจำแนกกลุ่มคนออกชัดเจน เพื่อนำมาตรการหรือการให้ความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มบุคคลนั้นๆ ได้ถูกต้องตรงเป้าหมาย ซึ่งผลจากการลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อย 14.1 ล้านคนพบกลุ่มที่ 1 คือคนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี มีอยู่ประมาณ 7-8 ล้านคน กลุ่มที่ 2 คนชรามีประมาณ 8 ล้านคนที่รับเบี้ยผู้สูงอายุและในจำนวนนี้มีประมาณ 4 ล้านคนที่ยากจน โดยมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี กลุ่มที่ 3 คนพิการ 445,000 คน และกลุ่มที่ 4 ติดหนี้เงินกู้นอกระบบ 1.3 ล้านคน โดยมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่มีข้อเสนอ เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น ส่วนจะมีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและจำนวนคนที่จะรับสวัสดิการจากรัฐ”

นอกจากนี้ ผลตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่า ยอดลงทะเบียน 14.1 ล้านคน มีประชาชนที่มีเงินฝากหรือทรัพย์สินเกินกว่า 100,000 บาท แต่ยังลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐบาล หรือพวกมั่วนิ่มประมาณ 700,000 คน และยังมีอีก 40,000 คน ที่ไม่มีตัวตน เช่นเสียชีวิต ลงทะเบียนซ้ำสองรอบสามรอบ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะว่าจ้างนักศึกษาทั่วประเทศ 70,000 คน ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงอีกเป็นครั้งที่ 2.