วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังอึ้ง คนไทยจน-แก่-พิการอื้อ แถมหนี้นอกระบบทุกหย่อมหญ้า

ระดมจ้างนักศึกษาสำรวจพวกมั่วนิ่ม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียน เพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว พบมีจำนวนประชาชนที่มีความยากจนมากที่สุด โดยเข้าข่าย 4 ด้าน คือ ชราภาพ ยากจน พิการและเป็นหนี้นอกระบบจำนวน 4,000 คน คนกลุ่มนี้รัฐจะให้ความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรก และใช้เงินช่วยเหลือมากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือช่วยเหลือตัวเองได้

“กระทรวงการคลังจำเป็นต้องจำแนกกลุ่มคนออกชัดเจน เพื่อนำมาตรการหรือการให้ความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มบุคคลนั้นๆ ได้ถูกต้องตรงเป้าหมาย ซึ่งผลจากการลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อย 14.1 ล้านคนพบกลุ่มที่ 1 คือคนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี มีอยู่ประมาณ 7-8 ล้านคน กลุ่มที่ 2 คนชรามีประมาณ 8 ล้านคนที่รับเบี้ยผู้สูงอายุและในจำนวนนี้มีประมาณ 4 ล้านคนที่ยากจน โดยมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี กลุ่มที่ 3 คนพิการ 445,000 คน และกลุ่มที่ 4 ติดหนี้เงินกู้นอกระบบ 1.3 ล้านคน โดยมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่มีข้อเสนอ เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น ส่วนจะมีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและจำนวนคนที่จะรับสวัสดิการจากรัฐ”

นอกจากนี้ ผลตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่า ยอดลงทะเบียน 14.1 ล้านคน มีประชาชนที่มีเงินฝากหรือทรัพย์สินเกินกว่า 100,000 บาท แต่ยังลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐบาล หรือพวกมั่วนิ่มประมาณ 700,000 คน และยังมีอีก 40,000 คน ที่ไม่มีตัวตน เช่นเสียชีวิต ลงทะเบียนซ้ำสองรอบสามรอบ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะว่าจ้างนักศึกษาทั่วประเทศ 70,000 คน ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงอีกเป็นครั้งที่ 2.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียน เพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว 7 ก.ค. 2560 02:17 ไทยรัฐ