วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคบ.โชว์คดีฟ้อง "คุ้มครองผู้บริโภค"

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แถลงผลงาน สคบ. เดือน เม.ย.-มิ.ย.2560 มีผู้ร้องเรียน 3 ประเภท 2,417 เรื่อง แบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 826 เรื่อง สินค้าบริการ 974 เรื่อง สินค้าอุปโภคและบริโภค 617 เรื่อง โดย สคบ.แก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้ 284 ราย คิดเป็นเงิน 24.53 ล้านบาท

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า มี 4 เรื่องที่เป็นไฮไลต์การทำงานของ สคบ. โดย 2 เรื่องแรกคณะกรรมการ สคบ.มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ และดำเนินคดีแพ่งกับโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาเช่นเดิม พร้อมทั้งบังคับให้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย เนื่องจากในปี 2544 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการได้ทำสัญญากับผู้บริโภค 99 ราย ในโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ โดยให้ผู้บริโภคนำทองคำน้ำหนัก 200 บาท มาจ่ายไว้ และมีค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ 100 บาท เมื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาล แต่ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯได้แจ้งหยุดโครงการนี้ ส่วนโรงพยาบาลพญาไท 2 มีการทำสัญญากับผู้บริโภคในโครงการ พญาไท อัลติเมต ทรัสต์ ในปี 2551 วงเงิน 1.5-2 ล้านบาทต่อราย รวม 19 ราย ต่อมาปี 2560 โรงพยาบาลได้แจ้งยกเลิกและพร้อมคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย มีผู้บริโภค 4 รายยอมรับเงื่อนไข

ส่วนเรื่องที่ 3 สคบ.มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัท ทรู ฟิตเนส จำกัดและกรรมการ ได้แก่ นายแพทริค จอห์น วี อวี้ เซง นายอดิศักดิ์ นฤเปรมปรีดิ์ นายภานุวัฒน์ แพรัตกุล น.ส.ศศิธร มูลใจทราย เพื่อบังคับคืนเงินแก่ผู้ร้องพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย กรณีทรูฟิตเนสปิดให้บริการ ซึ่งมีผู้มาร้องเรียนกับ สคบ.แล้ว 930 ราย ค่าเสียหาย 48.2 ล้านบาท ซึ่งแม้บริษัทจะปิดให้บริการแต่สามารถเรียกทรัพย์คืนจากกรรมการบริษัทได้ เรื่องที่ 4 ได้ปราบปรามสินค้าที่มีคำสั่งห้ามขาย ห้ามให้บริการบารากุและบุหรี่ไฟฟ้า โดยจับกุมผู้ลักลอบได้ 48 แห่ง รวมมูลค่าของกลางกว่า 4 ล้านบาท.

7 ก.ค. 2560 01:36 7 ก.ค. 2560 01:38 ไทยรัฐ