วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.ทำถนนสนับสนุนขนส่งชายแดนไทย-กัมพูชา

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33-บ้านภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 10.300 กิโลเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว และแก้ไขปัญหาการจราจรและการกระจายสินค้าเข้า-ออกจากด่านพรมแดนสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ เป็นโครงการเชื่อมทางหลวงหมายเลข 33 (กม.ที่ 302+690) บ้านดงงู หมู่ที่ 7 กับถนนทางหลวงชนบทสาย สก. 3085 (กม.ที่ 9+625) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ระยะทาง 10.300 กิโลเมตร ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้า 71.76% ใช้งบประมาณ 93.280 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.พ.2561 โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics ในการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยว.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33-บ้านภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 7 ก.ค. 2560 01:14 ไทยรัฐ