วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กบี้' หารือกัมพูชา ร่วมจัดระบบแรงงานต่างด้าว

'พล.อ.ศิริชัย' หารือ รมว.แรงงานและฝึกอาชีพ กัมพูชา ร่วมจัดระบบแรงงานต่างด้าว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ...

วันที่ 6 ก.ค. ที่กระทรวงแรงงาน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับนายอิทธิ์ ซัมเฮง รมว.แรงงานและฝึกอาชีพ กัมพูชา ที่เข้าหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยกัมพูชา แจ้งว่ามีแรงงานกัมพูชายื่นขอรับหนังสือเดินทางแล้ว 47,450 คน แต่ได้รับหนังสือเดินทางเพียง 27,935 คน ขณะที่ข้อมูลถึงเดือน พ.ค. มีเข้ามาทำงานในประเทศไทยตาม MOU 160,881 คน กัมพูชาเห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพราะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศและจะเร่งแจกหนังสือเดินทางที่ค้างอยู่ 160,000 เล่ม ให้แรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในไทยให้หมดภายใน 100 วัน จะเร่งรัดการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชาเพื่อออกเอกสารรับรอง ความเร่งด่วนแรก คือ แรงงานประมงที่ จ.ระยอง และ จ.สงขลา โดยสามารถออกหนังสือให้แล้วเสร็จภายใน  1 วัน

นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชาขอให้ไทยอำนวยความสะดวกให้แรงงานกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ให้สามารถทำงานในไทยได้ ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ทำงานผิดกฎหมายในไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง คือ หากมีเอกสารถูกต้อง แต่เปลี่ยนนายจ้าง ให้สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ เสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท หรือผู้ที่มีบัตรสีชมพู แต่ไม่สามารถขออนุญาตทำงานได้ภายใน 15 วัน หรือเปลี่ยนนายจ้างไปแล้ว สามารถที่จะขออนุญาตทำงานและเปลี่ยนนายจ้างได้

สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยให้ไปแสดงตนพร้อมนายจ้างในห้วง 24 ก.ค.-7 ส.ค. 60 และจะได้รับเอกสารรับรองเพื่อเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทาง และเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตทำงานต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ขอให้กัมพูชาประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งให้แรงงานกัมพูชาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่แจ้งให้ทราบนี้ด้วย

สำหรับการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมานั้น มีกำหนดในวันที่ 7 ก.ค. จากนั้นจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ของ สปป.ลาว ในวันที่ 10 - 11 ก.ค. เมื่อได้หารือครบทั้ง 3 ประเทศแล้ว จะได้ข้อสรุปถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศต้นทางให้มีความชัดเจนมากขึ้น.

'พล.อ.ศิริชัย' หารือ รมว.แรงงานและฝึกอาชีพ กัมพูชา ร่วมจัดระบบแรงงานต่างด้าว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ... 6 ก.ค. 2560 22:54 6 ก.ค. 2560 22:56 ไทยรัฐ