วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรติวสื่อเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย

สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่น 2 (วปส.2) หวังสร้างสื่อเป็นผู้ประสานงานสร้างความเข้าใจคนในสังคม

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่น 2 โดยมีสื่อสารมวลชน ทั้งจากส่วนกลาง อย่าง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เครือเนชั่น ทีวี ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 9 อสมท ช่องไบรท์ ทีวี ช่อง TNN ผู้ผลิตข่าวเว็บไซต์ ผู้ผลิตสื่อ ผอ.สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด นักจัดรายการวิทยุ ฝ่ายสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ รวม 45 คน เข้าอบรมระยะเวลา 2 เดือน


รศ.วุฒิสาร ตันไชย กล่าวในพิธิเปิดว่า สื่อมีความสำคัญต่อสังคม ในด้านความคิดที่ถูกต้อง จากการศึกษาความขัดแย้งทางการเมืองในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาพบว่า บทบาทสื่อมีการเร่งปฏิกิริยาความขัดแย้งให้เร็ว และขยายวงกว้างได้มาก ทางสถาบันพระปกเกล้า จึงจัดหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2 ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถวิเคราะห์ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมไทย

รศ.วุฒิสาร ตันไชย กล่าวอีกว่า สื่อมวลชนควรทำหน้าที่อย่างถูกต้องเสนอความเท็จจริงในเชิงหลักการ ขยายปรากฏการณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่เดิมสื่อมวลชนจัดเป็นฐานันดร 4 เป็นชนชั้นหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว บทบาทสื่อควรเป็นผู้ประสานงานในสังคม สร้างความเข้าใจคนในสังคมว่าอะไรที่ถูกอะไรที่ผิด โดยกรรมการหลักสูตรมาจากสื่อมวลชนเองด้วย เพื่อมาช่วยกันจัดระบบความคิดร่วมกัน

สำหรับวิทยากรบรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่น 2 (วปส.2) หวังสร้างสื่อเป็นผู้ประสานงานสร้างความเข้าใจคนในสังคม 6 ก.ค. 2560 20:59 ไทยรัฐ