วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ แจง อีอีซี ย้ำ เลือกพื้นที่ทำเศรษฐกิจตามศักยภาพ

นายกฯ แจง อีอีซี ย้ำ เลือกพื้นที่ทำเศรษฐกิจตามศักยภาพ ลั่น ทำทุกภาคแน่ ควบคู่กับการทำโครงสร้างพื้นฐานประเทศซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี)

จากนั้น เวลา 12.00 น. นายกฯ กล่าวภายหลังการประชุมว่า อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างความเข้าใจว่า การที่จะทำให้ประเทศเราหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปสู่อันดับสูง ก็จำเป็นจะต้องมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี ถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็จะช้าเกินไป อย่างไรก็ตาม เราจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ด้วย ตนได้ย้ำเรื่องการทำเกษตรในพื้นที่เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งรถไฟ รถไฟทางคู่ ที่จะเชื่อมโยงไปยังสนามบินและท่าเรือ ไปด้วยกัน ถือเป็นโครงการระยะยาวที่จะก่อสร้างเพื่อขนส่งคนและสินค้า ที่จะเชื่อมโยงจากเส้นทางที่จะทำรถไฟทางคู่ มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมา และเชื่อมกับท่าเรือแหลมฉบัง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนอยากให้ไปทำความเข้าใจเรื่องเดินหน้าประเทศเราจำเป็นต้องคำนึงผลประโยชน์ชาติ และของคนอื่นเขาด้วย ถ้าคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติอย่างเดียวแล้ว ใครจะมาสนใจกับเรา เพียงแต่เราต้องไม่ไปเสียเปรียบเขา แล้วต้องให้ผลประโยชน์ในสัดส่วนที่เป็นธรรมในส่วนของเราเองเป็นการลงทุนที่ต้องมีต่างประเทศเข้ามาเสริมด้วย และต้องเชื่อมโยงกับการลงทุนในประเทศ เพื่อยึดโยงเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

นายกฯ กล่าวว่า ขอฝากไปถึงภาคอื่นๆ ด้วยว่าทำไมวันนี้เรามาทำอีอีซีภาคตะวันออก เพราะมันมีศักยภาพพอสมควร มีความพร้อมในเรื่องถนนหนทาง ส่วนภาคอื่นจะเป็นโครงการในระยะต่อไปที่ต้องทำอยู่แล้ว ยืนยันว่า เราต้องพัฒนาทุกภาค ให้ตรงกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยภาคตะวันออก มีศักยภาพด้านการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ เรื่องการลงทุนขอว่า อย่าไปกังวล เราต้องมีการระดมทุนจากเอกชนของเราเอง หรือเอกชนร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนมีสองประเภท ประเภทแรก เป็นเรื่องการประมูลตามกฎหมายให้เกิดความโปร่งใส ประเภทที่สอง ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เราต้องเจรจาพูดคุยกับผู้ที่อยากจะลงทุนเป็นรายกิจการไป ขอให้เข้าใจว่า ไม่ใช่เรื่องของการไม่ประมูล เดี๋ยวจะเข้าใจผิด เพราะเป็นคนละเรื่องกัน ถ้าเปิดการประมูลจะเป็นโครงการอีกส่วนหนึ่ง ที่จะมีการเปิดประมูลบางอย่างต้องมีการเอื้อเฟื้อให้เข้ามาให้ได้

นายกฯ แจง อีอีซี ย้ำ เลือกพื้นที่ทำเศรษฐกิจตามศักยภาพ ลั่น ทำทุกภาคแน่ ควบคู่กับการทำโครงสร้างพื้นฐานประเทศซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว 6 ก.ค. 2560 13:46 ไทยรัฐ