วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลือก 'รศ.ดร.วิลาสินี' นั่งเก้าอี้ ผอ.ไทยพีบีเอส คนใหม่

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.มีมติเลือก "รศ.ดร.วิลาสินี" เป็น ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่ เฉือนอีกหนึ่งตัวเลือก "อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ"...

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีการคัดเลือกผู้สมัครเหลือ 2 ราย ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล จากผู้สมัครทั้งหมด 9 ราย เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ดำเนินกระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้ายนั้น

ล่าสุด คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มติเลือก รศ.ดร.วิลาสินี เป็นผู้อำนวยการ ผอ.ส.ส.ท.คนใหม่ด้วยคะแนน 2 ใน 3 ขององค์ประชุม.

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.มีมติเลือก "รศ.ดร.วิลาสินี" เป็น ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่ เฉือนอีกหนึ่งตัวเลือก "อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ"... 6 ก.ค. 2560 13:08 ไทยรัฐ