วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.1 ย้ำผู้ว่าฯ 20 จว.อีสาน รบ.จะนำพาคนไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงมท.1 เรียกผู้ว่าฯ ปลัดฯ อปท. 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมมอบนโยบาย พร้อมย้ำผู้นำองค์กรต้องให้บริการ ปชช.อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ไม่แสดงออกทางการเมือง เพื่อให้ประเทศชาติมีความสามัคคี ปรองดอง รบ.นี้ต้องวางรากฐานให้คนไทยก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ... 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ก.ค.60 ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อปท.ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2961 คน ที่เดินทางมารับฟังนโยบายของรัฐบาลและของมหาดไทย ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ อปท.ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใช้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคสุดท้าย


พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า การมอบนโยบายในส่วนภูมิภาค ก็เพื่อสร้างความรับรู้ในนโยบายสำคัญของรัฐบาล และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จาก อปท. เพราะรัฐบาลปัจจุบันนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศชาติเดินหน้าไปด้วยความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อปท.ทุกคน ทุกแห่ง ต้องให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน ทั้งยังต้องร่วมทำงานกับหน่วยงานอื่นได้ด้วยดี รวมทั้งการบริหารงานในพื้นที่ การจัดเก็บภาษี ไม่ว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดก็ต้องเสียภาษี รัฐบาลนี้ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่ต้องทำในลักษณะที่แสดงออกในทางการเมือง เพราะไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวาย เหมือนในอดีต เพราะคนไทยทุกคนเป็นคนมีความรู้ ความสามารถในตัวเอง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนา มีศักยภาพในทุกๆด้าน และมีธรรมชาติที่ดี ในอดีตที่ผ่านมา เราเสียโอกาสมามากแล้ว จากรัฐบาลที่มาจากการเมือง

"รัฐบาลมีความสำคัญ คนก็มีความสำคัญเช่นกัน แต่คนทุกคนมีหลายมิติ คนในชาติทุกคนต้องมีความรักความสามัคคี แต่ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรในบ้านนี้เมืองนี้ รัฐบาลปัจจุบันจึงเน้นย้ำในเรื่องการบริหาร การบริการประชาชน ต้องมีคุณธรรม มีความปรองดอง บ้านเมืองจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ รัฐบาลนี้ต้องการวางรากฐานให้ประเทศชาติ คนไทย มีความสุข ความเจริญ และก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ" พล.อ.อนุพงษ์กล่าว และว่าการสร้างชาติ สร้างความเจริญ ชาติเจริญ คนต้องไม่ตีกัน ถ้ายังตีกันในชาตินี้ ยุคนี้ก็จะเจริญไม่ได้ เพราะยุคนี้ความเจริญมันก้าวหน้า ผู้นำทุกคน ต้องพัฒนาตัวเอง พัฒนาการบริการต่อประชาชน และต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล.

มท.1 เรียกผู้ว่าฯ ปลัดฯ อปท. 20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมมอบนโยบาย พร้อมย้ำผู้นำองค์กรต้องให้บริการ ปชช.อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ไม่แสดงออกทางการเมือง เพื่อให้ประเทศชาติมีความสามัคคี ปรองดอง รบ.นี้ต้องวางรากฐานให้คนไทย 6 ก.ค. 2560 12:43 ไทยรัฐ