วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปศุสัตว์เตือน! ระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงหน้าฝน

ปศุสัตว์เตือนเกษตรกรและประชาชน เฝ้าระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงฤดูฝน ชี้เป็นช่วงที่สัตว์อ่อนแอ ติดโรคได้ง่าย หากพบสัตว์ปีกตายไม่ทราบสาเหตุจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

วันที่ 6 ก.ค.60 นายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก และประชาชนทั่วไป ให้เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงที่สัตว์ปีกมีร่างกายอ่อนแอ ติดโรคได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสัตว์อพยพเข้ามาวางไข่จำนวนมากถือเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือให้ชุมชนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่มีสัตว์ปีกสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการระบาดของโรค และหากพบว่ามีสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัดให้เข้าตรวจสอบทันที ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติหรือติดเชื้อแต่อย่างใด

ขณะที่ นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญผู้แทนหน่วยงาน ร่วมปรึกษาในการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก และประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉินโรคไข้หวัดนก ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังโรค ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และทางอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อเฝ้าระวังในสัตว์ปีกและนกธรรมชาติ หากพบการระบาดในสัตว์ ให้แจ้งเตือนโรงพยาบาล ในพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยทันที

2. จัดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไข้หวัดนก ระดับชาติ ปี 2560

3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แจ้งเตือนประชาชนไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาชำแหละหรือรับประทาน หากพบผู้ป่วยสงสัยแนะนำพบแพทย์ทันที

4. ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดนกให้ประชาชนทราบทั่วถึง และ 5. แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข.

ปศุสัตว์เตือนเกษตรกรและประชาชน เฝ้าระวังไข้หวัดนกระบาดหนักช่วงฤดูฝน ชี้เป็นช่วงที่สัตว์อ่อนแอ ติดโรคได้ง่าย หากพบสัตว์ปีกตายไม่ทราบสาเหตุจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 6 ก.ค. 2560 11:50 ไทยรัฐ