วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนาคารไทย

www.bot.or.th เป็นเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้าที่ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร กำหนดและดำเนินนโยบายการเงิน บริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาลและสถาบันการเงิน จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงิน กำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งบริหารจัดการสินทรัพย์ในทุนสำรองเงินตรา ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เกี่ยวกับ ธปท. บทบาทหน้าที่และประวัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงิน นโยบายการเงิน คณะกรรมการ กนง. ความรู้เรื่องนโยบายการเงิน ภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ งานวิจัยและสัมมนา และนอกจากนี้ยังมี สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน ระบบการชำระเงิน สถิติ ข่าวเด่น เรื่องน่าสนใจ...

6 ก.ค. 2560 10:09 ไทยรัฐ