วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พริกสดกับยาฆ่าแมลง

อาหารไทยมีเอกลักษณ์ที่ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศ สมุนไพร เช่น ขิง ข่า พริกไทย ตะไคร้ จนถึงพริกหลากหลายสายพันธุ์ทั้งเผ็ดมาก เผ็ดน้อย

พริกนับเป็นวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหารไทยเกือบทุกชนิด แถมมีสาระสำคัญที่มีสรรพคุณทางยามากกว่าคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐาน เช่น มีสาร capsaicin ที่กระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหาร และลดอาการอักเสบ

แต่หากพบว่า พริกมียาฆ่าแมลงตกค้างจำนวนมาก หรือตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ผลดีที่จะได้รับเข้าสู่ร่างกายอาจจะกลายเป็นผลเสียได้ทันที เพราะทุกวันนี้ การปลูกพริกเพื่อจำหน่ายมักมีการใช้ยาฆ่าแมลงกันตั้งแต่ฟาร์มเพาะเมล็ดพันธุ์พริก และสวนของเกษตรกรที่ปลูกพริกขายเพื่อให้ได้พริกที่อวบ สวยงาม สีแดงหรือเขียวสดใส

วันนี้ สถาบันอาหารขอตอกย้ำเรื่องความปลอดภัยของอาหารไทยกันอีกครั้ง โดยสุ่มตัวอย่างพริกสดตามย่านต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและนนทบุรี จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้าง 4 กลุ่ม จำนวนรวม 58 ชนิด

ผลปรากฏว่า มีพริกสด 2 ตัวอย่าง ที่พบยาฆ่าแมลงตกค้าง

แต่ปริมาณที่ตรวจพบน้อยมาก ยังไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง และมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องสารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ยกเว้นไดแอซินอน และไทรอาโซฟอส ที่ยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานการตกค้างไว้ในพริก

เห็นอย่างนี้แล้วท่านที่นิยมพริก ก่อนนำมาปรุงอาหารควรล้างเพื่อลดสารพิษเหล่านี้ออกให้มากที่สุดเสียก่อน

ด้วยการล้างโดยให้น้ำสะอาดไหลผ่านนาน 2 นาที หรือใช้น้ำส้มสายชู (5%) ผสมน้ำ 1 กะละมัง แช่ไว้นาน 30-45 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด แค่นี้ก็ปลอดภัยไปได้อีกเปลาะหนึ่ง.

6 ก.ค. 2560 10:06 ไทยรัฐ