วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ของบเพิ่ม 20 ล้านแต่สภา กทม.บอกไม่มีอำนาจ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมสภา กทม. โดยที่ประชุม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ขอความเห็นชอบให้ กทม.เพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 11 ปี ตั้งแต่ปี 2549-2559 วงเงิน 4,732 ล้านบาท โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน แต่งานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบและรายการก่อสร้างใหม่ ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 180 วัน และวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้น 20,750,504 บาท จึงขอรับความเห็นชอบจากสภา กทม.ในการเพิ่มวงเงินโครงการฯ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภา กทม.ได้อภิปรายในเรื่องของขอบเขตอำนาจการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารและสภา กทม. ในโครงการที่สภา กทม. เคยมีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว และที่สุดที่ประชุมฯมีมติว่า การเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ไม่อยู่ในอำนาจของสภา กทม. ที่จะให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าว.

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมสภา กทม. โดยที่ประชุม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ขอความเห็นชอบให้ กทม.เพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 6 ก.ค. 2560 02:02 ไทยรัฐ