วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไทยรับเกิดปัญหาเครื่องยนต์ ต้องหยุดบิน 787 Dreamliner

การบินไทยระบุมีกรณีปัญหาเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์รุ่น Trent-1000 ต้องส่งซ่อม ทำให้ต้องหยุดบินด้วยเครื่องโบอิ้ง 787 Dreamliner ยันเร่งแก้ปัญหาและไม่กระทบการบริการ...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ รับทราบปัญหาการขาดแคลนเครื่องยนต์อะไหล่เครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner และส่งผลให้ต้องจอดเครื่องบินดังกล่าว บางลำไม่สามารถนำมาให้บริการได้ ในขณะนี้ซึ่งพบว่า ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับการบินไทยเพียงสายการบินเดียว แต่เกิดกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลกที่ใช้เครื่องบินโบอิ้ง 787 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์รุ่น Trent-1000 โดยสาเหตุจากการตรวจพบปัญหา Turbine Blade ในเครื่องยนต์ ที่อาจส่งผลถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องถอดเครื่องยนต์ส่งไปเข้าซ่อมบำรุง ณ ศูนย์ซ่อมของบริษัท โรลส์-รอยซ์ ที่สิงคโปร์ เพื่อทำการแก้ไขตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่ด้วยจำนวนเครื่องยนต์ที่มีปัญหาทั่วโลกมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ บริษัท โรลส์-รอยซ์ ไม่สามารถซ่อมให้เสร็จได้ทันเวลา และเครื่องยนต์ที่เกิดปัญหามีจำนวนสะสมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัท โรลส์-รอยซ์ ยังไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์อะไหล่ให้ทันกับความต้องการของสายการบินลูกค้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้พยายามทุกวิถีทางในการเร่งแก้ปัญหา  โดยในเบื้องต้นได้นำเครื่องบินแบบอื่นมาทำการบินทดแทนเป็นการชั่วคราว รวมทั้งมีการควบรวมเที่ยวบินบางเที่ยวบินเข้าด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายบริหารได้มีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บริษัท โรลส์-รอยซ์ เพื่อเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการเจรจาให้บริษัท โรลส์-รอยซ์
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ปัญหาเรื่องอะไหล่เครื่องยนต์ดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือน ส.ค. และกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเดือน ก.ย.2560.

การบินไทยระบุมีกรณีปัญหาเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์รุ่น Trent-1000 ต้องส่งซ่อม ทำให้ต้องหยุดบินด้วยเครื่องโบอิ้ง 787 Dreamliner ยันเร่งแก้ปัญหาและไม่กระทบการบริการ... 5 ก.ค. 2560 15:47 ไทยรัฐ