วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประธาน ป.ป.ช.โอดได้งบปราบโกงน้อยแค่ 3 พันล้าน

ประธาน ป.ป.ช.โอดได้งบปราบทุจริตน้อยแค่ 3,000 ล้านบาท ชง กม.ใหม่เสนอ กรธ. ยกเลิกโทษประหารชีวิตคดีทุจริต อ้างต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือส่งหลักฐานปราบโกง เพราะยังมีโทษประหารอยู่ ด้าน กรธ.เล็งให้ ป.ป.ช.ทำวินิจฉัยส่วนตน เพื่อความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จัดสัมมนา "ร่างกฎหมาย ป.ป.ช. : ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต" โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวสัมมนาตอนหนึ่งว่า ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 มีงบประมาณแก้ปัญหาทุจริตเพียง 3,000 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 3 พันล้านล้านบาท หรือคิดเป็น .01% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด คือ งบประมาณแผ่นดิน 100 บาท ใช้ในการแก้ปัญหาทุจริตประมาณ 10 สตางค์ ถือ ว่าน้อยมาก

ทั้งนี้เงิน 3,000 ล้านบาทเท่ากับงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีงบบูรณะ 3-4 พันล้านบาทต่อปี ป.ป.ช.เป็นองค์กรอิสระจริง แต่เป็นอิสระเฉพาะเรื่องการวินิจฉัยคดี แต่เรื่องอื่นไม่อิสระเพราะต้องขอเงินและคนจากรัฐบาล ส่วนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ ที่ ป.ป.ช.เสนอต่อ กรธ.นั้น ได้เสนอยกเลิกโทษประหารชีวิตในคดีทุจริตให้สินบน เนื่องจากที่ผ่านมา ป.ป.ช.ไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ ในการตรวจสอบคดีทุจริตการให้สินบน เพราะประเทศในยุโรปไม่ให้ความร่วมมือเรื่องพยานหลักฐาน ในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา เพราะประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตอยู่

ขณะที่ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวว่า กรธ.ในฐานะผู้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ จะนำความคิดเห็นของ ป.ป.ช.และอัยการสูงสุดไปพิจารณาในร่างกฎหมายลูก ที่จะเสนอให้ สนช.ต่อไปอย่างไรก็ตาม กรธ.มีแนวความคิดว่า อาจกำหนดในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯว่าในการวินิจฉัยคดีของ ป.ป.ช.แต่ละคดี กรรมการ ป.ป.ช.แต่ละคน ต้องจัดทำคำวินิจฉัยส่วนบุคคลหรือกำหนดมาตรฐานการทำคำวินิจฉัยของ ป.ป.ช.ด้วย เพื่อสาธารณะทราบว่า ป.ป.ช.มีวิธีการในการวินิจฉัยคดีอย่างไร การปราบปรามทุจริตที่เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการได้ เพราะปัญหาทุจริตปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย

ประธาน ป.ป.ช.โอดได้งบปราบทุจริตน้อยแค่ 3,000 ล้านบาท ชง กม.ใหม่เสนอ กรธ. ยกเลิกโทษประหารชีวิตคดีทุจริต อ้างต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือส่งหลักฐานปราบโกง เพราะยังมีโทษประหารอยู่ ด้าน กรธ.เล็งให้ ป.ป.ช.ทำวินิจฉัยส่วนตน เพื่อความ 5 ก.ค. 2560 13:49 ไทยรัฐ