วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.สั่ง กอ.รมน.จังหวัด ขับเคลื่อนงานมั่นคงให้เป็นที่พึ่ง ปชช.

โฆษก กอ.รมน. เผย ผบ.ทบ.ย้ำเตือน กอ.รมน.จังหวัด ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและการพัฒนาประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแจ้งเตือนการก่อเหตุร้ายต่างๆ...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร รวมทั้งภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องแต่งกายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ มีความสง่างาม และใช้กิริยาวาจา มารยาทที่สุภาพ และจัดให้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงผลงาน ความห่วงใย ความหวังดี และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างสังคมเข้มแข็งและการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ให้ กอ.รมน.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแจ้งเตือนการก่อเหตุร้ายต่างๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เช่น ยาเสพติด การบุกรุกทำลายป่า การค้ามนุษย์ และอิทธิพลในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้ กอ.รมน.จังหวัด พิจารณาใช้ประโยชน์เครือข่ายแหล่งข่าวประชาชนและเครือข่ายเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ที่มีอยู่ รวมทั้งขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน กรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือต้องสงสัย

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวต่อว่า รอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.จังหวัด ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และต้องแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด ดังนั้นการทำงานของ กอ.รมน.จังหวัด นอกจากลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังจะต้องประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด และหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดอีกด้วย และได้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล และไม่สร้างปัญหาที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่.

โฆษก กอ.รมน. เผย ผบ.ทบ.ย้ำเตือน กอ.รมน.จังหวัด ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและการพัฒนาประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแจ้งเตือนการ 5 ก.ค. 2560 12:11 5 ก.ค. 2560 12:23 ไทยรัฐ