วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิโลละ 200! ชาวบ้านนาแกหันมาปลูกเห็ดโคนรายได้งาม สู้ราคายางตกต่ำ

วัดพระอินทร์แปลง จ.นครพนม ร่วมกับชุมชน ขอตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 หันมาปลูกเห็ดโคนช่วงราคายางพาราตกต่ำ สร้างรายได้งาม ปลูกง่าย ราคากิโลกรัมละ 200 บาท

วันที่ 5 ก.ค.60 ที่วัดพระอินทร์แปลง บ้านโคกสวัสดิ์ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม ถือเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก พระทวีศักดิ์ สติสมปนโน อายุ 39 ปี รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระอินทร์แปลงได้ร่วมกับชุมชนได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการนำร่องเปิดศูนย์เรียนรู้ในการเพาะปลูกเห็ดโคน ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในช่วงราคายางพาราตกต่ำ

จากการสอบถาม พระทวีศักดิ์ ให้ข้อมูลว่า ทางวัดได้เห็นความสำคัญเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพราะปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหารายได้น้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย นอกจากจะมีการปลูกฝังเรื่องของหลักธรรมมะ ยังได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ลดปัญหาหนี้สิน จึงได้มีแนวคิดในการเปิดศูนย์เรียนรู้ เพาะปลูกเห็ดโคนขึ้นภายในวัด เพราะคิดว่าเป็นเห็ดที่ปลูกง่ายใช้ระยะเวลาสั้น ราคาจะอยู่ที่ประมาณ กิโลกรัมละ 200 บาท จึงได้มีการทดลองปลูกและสามารถเก็บผลผลิตขายได้จริง.