วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เยาวชนไทยในสหรัฐฯ เร่ิมโครงการช่วยเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส

เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เลี้ยงปลอบขวัญทหารผ่านศึก มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้...

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 มี พล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ เป็นประธานโครงการ ได้เปิดการแถลงข่าวเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการ ในการนำเยาวชนไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมผู้ปกครอง เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมี พล.ต.บุญญฤทธิ์ วิสมน รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นางกาญจนา สายสิริพร และ นายยุทธชัย โพธ์ศรีทอง รองประธานโครงการฯ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา และตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมแถลงข่าว

พล.ต.บุญญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ททบ.5 แถลงว่า ททบ.5 ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของชาวไทยในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ ททบ.5 และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “ไทย โกลบอล เน็ตเวิร์ค”หรือ TGN ได้เผยแพร่ข่าวสารให้ชาวไทยที่อยู่ใน 177 กว่าประเทศท่ัวโลก ได้รับรู้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของชาวไทยที่อยู่ท่ัวโลกให้ทราบถึงกัน โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทาง ททบ.5 ให้การสนับสนุน มาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 22 ปีแล้ว กิจกรรมของโครงการนี้จะมีส่วนให้ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ เกิดความรักและผูกพันต่อประเทศไทยแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษ

นางกาญจนา สายสิริพร รองประธานโครงการฯ แถลงว่าโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุก 2 ปี เริ่มจัดโครงการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2539 นำเยาวชนไทยจากรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้ปกครอง เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อทัศนศึกษาและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในปีนี้ได้จัดโครงการฯ มาเป็นครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-16 ก.ค. 2560 เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และถวายพระพรสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พร้อมกันนี้ได้จัดให้ผู้ปกครองและเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา ได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติ ศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างแท้จริง และบำเพ็ญประโยชน์บนแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกความเป็นคนไทยให้บังเกิดแก่เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่เชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย นำเงินตราเข้าประเทศ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ในการสร้างสายสัมพันธสายเลือดไทยที่อยู่ในต่างประเทศกับประเทศไทยแผ่นดินแม่ ทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงให้การสนับสนุนมาตลอด พร้อมทั้งประสานการติดต่อในการทำกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยด้วย

ส่วนกิจกรรมของโครงการฯ ปีนี้ นายุทธชัย โพธิ์ศรีทอง รองประธานโครงการฯ แถลงว่า ได้จัดกิจกรรมให้คณะโครงการได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในกรุงเทพฯ กาคกลาง และเหนือ เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจสภาพที่แท้จริงของประเทศไทย และบังเกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในปีนี้มี อาทิ เยี่ยมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารทหารผ่านศึก จัดเลี้ยงอาหารและมอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการ มอบเงินช่วยการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส มอบเงินสมทบมูลนิธิฟื้นฟูสงเคราะห์คนพิการ มอบเงินให้เด็กพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งจัดงาน “ไทยไนท์” ในวันเลี้ยงส่งโครงการ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย

ด้านนายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา แถลงถึงผู้เข้าร่วมโครงการว่า มีผู้ปกครองและเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา มาจากหลายเมืองใน 6 รัฐ ด้วยกัน ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย, รัฐอริโซนา, รัฐเท็กซัส,รัฐนอรธแคโรไลน่า,รัฐโอเรกอน และรัฐฮาวาย และ มีสื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมติดตามมาทำข่าวอีกจำนวนหนึ่ง รวมจำนวน 240 คน ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ททบ. 5 ที่สนับสนุนทุกครั้ง
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำวจแห่งชาติ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต จำกัด , บมจ.ทิพยประกันภัย,โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, CPF , AIS, SCG, ธนาคารออมสิน, บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) , บริษัทคิง เพาเวอร์ กรุ๊ป, สหวิริยา สตีลอินดัสตรี, ธนาคารธนชาต, บ.อีมิแนนท์ แอร์, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร, บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น , บมจ.โอซีซี, เครือโรงพยาบาลพญาไท, บริษัท ภูเขา แอดเวอร์ไทซิ่ง, บริษัท KIWI AND KOM-KOM, โรงแรมเมืองตารเวอร์ไซด์, โรงแรมปาร์ค อินน์ เชียงราย, โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ และนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

ส่วน น.ส.เพชรพลอย เศวตโสภน ตัวแทนเยาวชน กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้ว่า เคยเข้าร่วมโครงการฯมาแล้ว และครั้งนี้ขอมาอีก เนื่องจากเป็นโครงการฯที่เกิดประโยชน์ ทำให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐฯ ได้มีโอกาสมาสัมผัสประเทศไทย ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ได้ชมโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามในประเทศไทย ทุกคนที่้ด้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย ต่างประทับใจและภาคภูมิใจ อยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีก

ก่อนหน้านี้ช่วงสายวันเดียวกัน คณะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 นำโดยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมคณะกรรมการรวมทั้งผู้ปกครอง ที่สนับสนุนให้เยาวชนได้กลับมาเยี่ยมประเทศไทย ทุกคนจะได้เกิดภาคภูมิใจที่ได้มาเยี่ยมแผ่นดินเกิดของพ่อแม่และบรรพบุรุษ จากนั้นทางกรุงเทพมหานครได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับ และเชิญชวนเยาวชนร่วมรำวงอย่างสนุกสนาน ก่อนจัดเลี้ยงอาหารไทยให้ทุกคนรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย.

เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เลี้ยงปลอบขวัญทหารผ่านศึก มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้... 5 ก.ค. 2560 03:17 ไทยรัฐ