วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

5 เสือส่งออกตั้งกองทุนหนุนราคายาง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศ (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ 5 เสือส่งออก หรือผู้ส่งออกยางพาราทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไทยฮั้วรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาแท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ได้อนุมัติวงเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง 1,200 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้น ที่จะช่วยผลักดันราคายางให้สูงขึ้น โดยจะสามารถซื้อขายได้จริงในสัปดาห์นี้

“ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนและขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ โดยกองทุนนี้จะดำเนินการทั้งตลาดซื้อขายจริงและล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าในอนาคตราคายางจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรัฐมีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยแก้ปัญหายางพารา อาทิ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง การส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ เป็นต้น ปัจจุบันราคายางในตลาดโลกเริ่มนิ่งแล้ว เหลือแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องทำให้แรงซื้อกลับเข้ามา เพื่อให้เข้าสู่เสถียรภาพของราคาในกรอบ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) วันนี้ราคายางอยู่ที่ 54.30 บาทต่อ กก. ห่างกันแค่ 5 บาท ดังนั้น มีโอกาสที่ราคายางจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว”

นายธีธัชกล่าวว่า ราคายางพารา ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 4 ก.ค.60 ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 50.90 บาทต่อ กก.ลดลงจาก 3 ก.ค.60 ที่อยู่ที่ 51.85 บาทต่อ กก. ส่วนยางแผ่นดิบรมควันอยู่ที่ 54.30 บาทต่อ กก.โดยราคาทรงตัวติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้วนับแต่วันที่ 30 มิ.ย.60

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน ครั้งที่ 5/2560 ว่า หลังรัฐมีนโยบายแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าใน จ.น่าน 1.64 ล้านไร่ ซึ่งในจำนวนนี้มีพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกไปปลูกข้าวโพด 943,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 85,000 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ 858,000 ไร่ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเร่งดำเนินการตามแผน 5 ปี (พ.ศ.60-64) เพื่อทวงคืนและแก้ปัญหาการบุกรุกป่าปลูกข้าวโพดใน จ.น่านให้ได้รับการฟื้นฟูที่ดีขึ้น “ขณะนี้สามารถทวงคืนผืนป่าและพื้นฟูป่ารวมทั้งสิ้น 41,555 ไร่ จากเป้าหมายปีนี้ 79,706 ไร่ ตัวเลขที่ออกมา 40,000 ไร่ ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ ปี 61 มีเป้าหมายทวงคืนผืนป่าและพื้นฟูป่า 77,000 ไร่”.

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศ (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ 5 เสือส่งออก หรือผู้ส่งออกยางพาราทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไทยฮั้วรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ... 5 ก.ค. 2560 00:57 ไทยรัฐ