วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดสมัชชาฯ ถกแนวทางเผยแผ่พุทธ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง มีการแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีพระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสฯ ในฐานะกรรมการบริหาร และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า การจัด ประชุมสมัชชาเผยแผ่ฯ ครั้งที่ 2 นี้ จะจัดขึ้นวันที่ 7 ก.ค. ที่ รร.รามาการ์เดนส์ โดยจะมีการนำผลจากการประชุมสมัชชาเผยแผ่ฯจากทั่วประเทศเข้าหารือ เพื่อออกเป็นมติของสมัชชาเผยแผ่ฯเสนอต่อรัฐบาล โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะอุปนายกสภา มมร. เป็นประธานเปิดงาน และภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญคือ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วย ผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานสอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2618-7781-4 หรือ 08-6977-0112 หรือดูรายละเอียดการจัดงานที่ www.mbu.ac.th

ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง มีการแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีพระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสฯ ในฐานะกรรมการบริหาร และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ... 5 ก.ค. 2560 00:56 ไทยรัฐ