วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.แรงงาน เรียกหน่วยงานหารือ ผลกระทบการชะลอโทษ 4 มาตรา พ.ร.ก.ต่างด้าว

รมว.แรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ หารือ เพื่อดูผลกระทบ และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการใช้ มาตรา 44 เพื่อชะลอโทษ 4 มาตรา พ.ร.ก.ต่างด้าว แถลงมาตราการรองรับ 5 ก.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2560  ที่ห้องประชุมชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เรียกประชุมผู้บริหาร ปลัดกระทรวง และอธิบดีทุกกรม เข้าหารือถึงมาตรการรองรับ คสช. ใช้มาตรา 44 ชะลอโทษ 4 มาตรา ที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษผู้ประกอบการและแรงงานด้าว  ของ  พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ให้ชะลอการบังคับใช้ออกไปอีก 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ถึง 1 ม.ค. 2561  เพื่อให้แรงงานผิดกฎหมายไปดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้อง ใน 4 มาตรา คือ มาตรา 101 ว่าด้วยการเอาผิดลูกจ้าง 102 ว่าด้วยการเอาผิดนายจ้างที่รับคนมาทำงานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 119 ว่าด้วยการทำงานโดยไม่มีหนังสือแจ้งนายทะเบียน และ มาตรา 122 ว่าด้วยการรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พล.อ.ศิริชัย ได้มอบหมายให้นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้แถลงในรายละเอียดของมาตราการต่างๆ ในช่วงเช้าวันที่ 5 ก.ค.นี้ โดยในวันเดียวกัน ได้มีการเชิญหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับเหตุผลการออก พ.ร.ก. บทลงโทษ ผลกระทบ และมาตรการบรรเทาผลกระทบ จาก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม มี ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการจัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) อนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ภาครัฐ ภาคเอกชน เอ็นจีโอ ผู้แทนนายจ้าง บริษัทนำเข้า ผู้แทนเครือข่ายแรงงาน และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.).

รมว.แรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ หารือ เพื่อดูผลกระทบ และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการใช้ มาตรา 44 เพื่อชะลอโทษ 4 มาตรา พ.ร.ก.ต่างด้าว แถลงมาตราการรองรับ 5 ก.ค.นี้... 5 ก.ค. 2560 00:53 ไทยรัฐ