วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง พระราชทานอุปกรณ์การเรียน-เครื่องเขียน แก่ร.ร. ที่โคราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนพระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลความเจริญให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการที่ดี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มกำลัง เพื่อพัฒนาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ

เวลา 10.30 น. วันที่ 4 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีสุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนบ้านดอนแซะ อำเภอพิมาย โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านขาม-ขุนร่ม (ประชาสามัคคี) อำเภอชุมพวง และโรงเรียนบ้านดอนวัว อำเภอประทาย ซึ่งมีนักเรียนมารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานจำนวนรวม 361 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแซะ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีสุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรวม 154 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆ ที่มารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานด้วย ซึ่งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 4 ก.ค. 2560 17:53 ไทยรัฐ