วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนาคารแก้มลิง ณ แม่แตง


ท่วม–แล้ง–เน่าเสีย เป็นวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีของเชียงใหม่ พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ...วันนี้ดูเหมือนจะได้ข้อสรุป ใช้วิธีการสร้างแก้มลิงให้เป็นธนาคารรับฝากน้ำจากลุ่มนํ้าแม่แตงมาเก็บไว้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและไล่น้ำเสียในฤดูแล้ง

“น้ำท่วมซ้ำซากที่เชียงใหม่ สาเหตุมาจาก 3 สายน้ำหลักนั่นคือ แม่แตง แต่ละปีมีปริมาณน้ำท่ามากที่สุด 648 ล้านคิว ในขณะที่แม่ปิงตอนบนมีแค่ 514 ล้านคิว และมีน้ำที่หลากลงมาจากดอยสุเทพ-ปุย ตามมาสมทบเฉลี่ยอีกประมาณปีละ 12 ล้านคิว”

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน อธิบายถึงสาเหตุต้องใช้แม่แตงเป็นหลักในการแก้ปัญหา แต่ลำน้ำแม่แตงตอนบนไม่สามารถสร้างอ่างกักเก็บขนาดใหญ่ได้ เพราะมีคนนอกพื้นที่คัดค้าน ปัจจุบันมีเพียงแค่ฝายน้ำล้น เท่านั้นที่ช่วยแก้ปัญหา ...ถึงหน้าฝนทีไร ปริมาณน้ำส่วนเกินล้นฝายจะไหลเข้าท่วมตัวเมืองไปตามคลองส่งน้ำยาว 74 กม. ผ่ากลางตัวเมืองเชียงใหม่

“คลองสายนี้สร้างมาเกือบ 60 ปี เดิมเป็นแค่คลองส่งน้ำ แต่ปัจจุบันด้วยสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนไปต้องรับหน้าที่เป็นคลองระบายน้ำด้วย ทั้งระบายน้ำล้นจากฝายแม่แตง และรับน้ำที่หลากลงมาจากดอยสุเทพ-ปุยด้วย เพื่อตัดยอดน้ำไม่ให้ไหลเข้าเมืองมาก เราจำเป็นต้องหาพื้นที่มารับฝากน้ำไว้ก่อนท่วมเมือง”

ดร.สมเกียรติ บอกถึงโครงการที่ดำเนินการในเวลานี้ ปรับปรุงแก้มลิงในพื้นที่ทหารตอนบนของตัวเมืองเชียงใหม่ให้เป็นธนาคารรับฝากน้ำในพื้นที่ของทหาร 5 แห่ง เพิ่มความจุจาก 1 ล้านคิวเป็น 2 ล้านคิว ขั้นต่อไปจะปรับปรุงฝายแม่แตงให้สูงขึ้นและขุดลอกให้ลึกลงไปอีกเพื่อตัดยอดน้ำได้มากขึ้น พร้อมกับปรับปรุงพื้นที่ลุ่มต่ำตามลำน้ำแม่แตงอีก 10 แห่งในพื้นที่ของกรมชลประทานเอง ให้เป็นธนาคารแก้มลิงเพื่อรับฝากน้ำให้ได้อีก 6 ล้านคิว

เพราะเป็นวิธีแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด ไม่ต้องมีปัญหาเอ็นจีโอออกมาคัดค้าน ในระหว่างรอให้อุโมงค์ผันน้ำจากแม่แตงไปฝากไว้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลปีละ 113 ล้าน ลบ.ม. จะแล้วเสร็จ.

สะ–เล–เต

4 ก.ค. 2560 11:24 ไทยรัฐ