วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สานต่อชุมชนสีขาว

นวคิดที่ว่า “มวลชนนำหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม คนในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ทุกหน่วยงานต้องลงพื้นที่ คลุกคลีปัญหา ถกประเด็น ร่วมกันแก้ไข เฟ้นหาครอบครัวตัวอย่างปลอดภัยยาเสพติด”

เป็นแนวทางหลัก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด

ยึดแนวคิด “โครงการบ้านสีขาว” ของ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. ที่ทดลองทำตั้งแต่สมัยเป็น ผบก.น.3 และ ผบช.ภ.2 ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชน ก่อนนำมาขยายเต็มพื้นที่ บช.น.

วันที่ 26 มิ.ย.2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ลงพื้นที่ย่านมีนบุรี หมู่บ้านกฤษดานคร 25 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการ

เป็นต้นแบบบ้านสีขาว

ด้วยแนวคิดที่ดีของ พล.ต.ท.ศานิตย์ ที่คิดทำ “โครงการบ้านสีขาว” บูรณาการร่วมกันทั้ง ตำรวจ ป.ป.ส. ทหาร กต.ตร. และ ผู้แทนชุมชุนในพื้นที่ ช่วยกันสำรวจชุมชนเป้าหมาย

ตำรวจคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ลดปัญหาค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงผู้เสพในชุมชน

มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านสีขาว ผู้ที่ผ่านต้องมีมติกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ว่า ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ได้รับป้ายสีขาว “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ติดที่บ้าน

เป็นสัญลักษณ์ ทุกคนในบ้านไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ชุมชนจะคอยช่วยกดดันครอบครัวที่ไม่ผ่านให้รับแก้ไขจนครบทุกหลังคา

เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด

แต่หากได้รับการร้องเรียนว่า เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีก จะปลดป้าย และให้แก้ไขใหม่ ถือว่าเป็น “โครงการบ้านสีขาว” ที่นำมาปัดฝุ่นหลักการใหม่ขึ้นมา

ใช้ชุมชนกดดัน แก้ไขกันเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนตามที่ร้องขอมา

พล.ต.ท.ศานิตย์นำแนวคิดแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นเหตุของปัญหา เริ่มที่ครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไม่ใช่เน้นเฉพาะการสืบสวนจับกุม ซึ่งเป็นปลายเหตุ

เป็นการแก้ไขยาเสพติดยุคใหม่ สู่ความยั่งยืนของชุมชน

อาศัยคนในชุมชนคอยช่วยเหลือดูแลกันเอง

ที่ ผบช.น.ทำต่อเนื่อง.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

4 ก.ค. 2560 11:01 ไทยรัฐ