วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่องโปรโมชั่นก่อน 'รีไฟแนนซ์บ้าน' เปรียบเทียบให้ดี ดอกเบี้ยไม่บาน

'ไทยรัฐออนไลน์' ขอหยิบโปรโมชั่น รีไฟแนนซ์บ้าน ของหลายๆ ธนาคาร มารวบรวมไว้เพื่อให้ผู้อ่านศึกษา และตัดสินใจก่อนทำธุรกรรม หากใครต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนบ้าน และรีไฟแนนซ์บ้าน สามารถเข้าไปในบทความก่อนหน้าคือ คนมีหนี้บ้านควรรู้ ผ่อนอย่างไรให้เงินต้นหมดไว ดอกเบี้ยไม่บาน 

นอกจากนี้ หากใครยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง อัตราดอกเบี้ย แนะนำให้อ่าน ถอดรหัสลับ ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR MRR ที่คนเป็นหนี้ควรรู้ไว้ เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น เริ่มกันที่...

ธนาคารทหารไทย สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

ไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ หากสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี และ สมัครบัตรเดบิต TMB จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ตลอด 3 ปีแรก ตลอดอายุสัญญา 4.59% ต่อปี กรณีไม่สมัครแพ็กเกจเสริม ดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ตลอด 3 ปีแรก ตลอดอายุสัญญา 4.92% ต่อปี

ธนาคารเกียรตินาคิน สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (KK HomeLoan Refinance)

โปรโมชั่นพิเศษ หนักที่อื่น เบาที่เรา ฟรีค่าใช้จ่าย ค่าจดจำนอง และประเมินหลักทรัพย์ ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ตลอดอายุสัญญาเฉลี่ยประมาณ 7.15% ต่อปี

ธนาคารธนชาต สินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์

เสียค่าจดจำนอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้น 3.77% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 4.977% ต่อปี หากฟรีค่าจดจำนอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้น 3.97% ตลอดอายุสัญญา 5.040% ต่อปี

ธนาคารซีไอเอ็มบี สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ฟรีค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

แบบมีประกันชีวิต ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.49% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 5.21% ต่อปี แบบไม่มีประกันชีวิต ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.79% ต่อปี 5.28% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เดือนที่ 1-3 ดอกเบี้ย 0% ส่วนเดือนที่ 4-12 อยู่ที่ 3.50% ต่อปี โดยปีที่ 2-3 อยู่ที่ MRR-1.80% ปีที่ 4 MRR-1.25% ตลอดอายุสัญญา 5.39% ต่อปี

ธนาคารออมสิน

แบบไม่ทำประกัน 1 ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.25% ปีที่ 2 MRR -2.0% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-0.75%

แบบไม่ทำประกัน 2 ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-0.75%

แบบมีประกัน 1 ลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี โดยปีที่ 1 อยู่ที่ 1.00% ต่อปี ปีที่ 2 MRR- 0.75% ตลอดอายุสัญญา MRR-0.75%

แบบมีประกัน 2 ลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ปีที่ 1 4.00% ต่อปี

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

แบบไม่ทำประกัน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.90% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-2.25% ต่อปีตลอดอายุสัญญา แบบมีประกัน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.65% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-2.25% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปีที่ 1-2 MRR -3.00% ต่อปี ปีที่ 3 MRR-1.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-.0.50% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกัน แต่สำหรับแบบมีประกัน จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก ยกเว้นค่าจดจำนอง

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR -3.20% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

แบบที่ 2 ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR -2.35% ต่อปี 

แบบที่ 3 ฟรีค่าจดจำนอง ปีที่ 1 อยู่ที่ 3.65% ต่อปี ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-2.35% ต่อปี 

แบบที่ 4 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 3.90% ต่อปี ปีที่ 3 อยู่ที่ 4.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-2.35% ต่อปี 

แบบที่ 5 ฟรีค่าจดจำนอง ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-2.35% ต่อปี 

แบบที่ 6 ปีที่ 1 อยู่ที่ 0.75% ต่อปี ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-2.35% ต่อปี 

แบบที่ 7 ฟรีค่าจดจำนอง ปีที่ 1 อยู่ที่ 1.95% ต่อปี ปีที่ 2-3 MRR-2.35% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-2.35% ต่อปี 

ธนาคารกรุงไทย

แบบมีประกันและไม่มีประกัน ปีที่ 1 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR-.0.25% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ

วงเงินต่ำกว่า 5 แสน MRR -0.625% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

วงเงิน 5 แสนแต่ไม่เกิน 1 ล้าน ปีที่ 1 อยู่ที่ 5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR -1.00% ต่อปี

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้าน
แบบที่ 1 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.00% ต่อปี
แบบที่ 2 ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.00% ต่อปี
แบบที่ 3 ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 3.00 % ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.00% ต่อปี

วงเงินตั้งแต่ 3 ล้าน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน
แบบที่ 1 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.25% ต่อปี
แบบที่ 2 ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.25% ต่อปี
แบบที่ 3 ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 3.00 % ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.25% ต่อปี

วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป
แบบที่ 1 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.50% ต่อปี
แบบที่ 2 ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.50% ต่อปี
แบบที่ 3 ปีที่ 1 อยู่ที่ 4.00% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 2.50% ตลอดอายุสัญญา 1.50% ต่อปี

แบบมีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติในปีแรก ดังนี้

วงเงินต่ำกว่า 5 แสน ปีที่ 1 MRR -0.875% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 0.625% ต่อปี

วงเงิน 5 แสนบาทแต่ไม่เกิน 1 ล้าน ปีที่ 1 อยู่ที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา MRR -1.00% ต่อปี

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้าน
แบบที่ 1 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.00% ต่อปี
แบบที่ 2 ปีที่ 1 อยู่ที่ 4.75% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.00% ต่อปี
แบบที่ 3 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.25% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 3.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.00% ต่อปี

วงเงินตั้งแต่ 3 ล้าน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน
แบบที่ 1 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.25% ต่อปี
แบบที่ 2 ปีที่ 1 อยู่ที่ 4.75% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.25% ต่อปี
แบบที่ 3 ปีที่ 1 อยู่ที่ 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 3.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.25% ต่อปี

วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป
แบบที่ 1 ปีที่ 1 อยู่ที่ 2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.50% ต่อปี
แบบที่ 2 ปีที่ 1 อยู่ที่ 4.50% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.50% ต่อปี
แบบที่ 3 ปีที่ 1 อยู่ที่ 4.25% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 2.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา -1.50% ต่อปี

โปรโมชั่น รีไฟแนนซ์บ้าน ของหลายๆ ธนาคาร มารวบรวมไว้เพื่อให้ผู้อ่านศึกษา และตัดสินใจก่อนทำธุรกรรม 4 ก.ค. 2560 08:33 ไทยรัฐ