วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาเถรฯตั้ง กก.ประสานงาน ลุยแผนปฏิรูปกิจการพุทธ

มหาเถรฯตั้ง กก.ประสานงาน ลุยแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จี้ทำงานเชิงรุก มากกว่าตั้งรับ  ...

วันที่ 3 ก.ค. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมว่า เป็นครั้งแรกที่ทั้งรัฐบาล มส. เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้มีการปฏิรูปตัวเอง จึงอยากให้ใช้โอกาสนี้ในการเสนอไปว่า คณะสงฆ์จะทำอะไรบ้าง

ส่วนข่าวต่างๆ ที่กระทบต่อคณะสงฆ์ในขณะนี้ อยากให้มองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ในการกวาดบ้านตัวเอง เพราะเราไม่อาจเลี่ยงกระแสการปฏิรูปได้ เราอย่าทำงานแต่เชิงรับ ควรทำงานเชิงรุก เสนอแผนที่คณะสงฆ์จะทำในแต่ละด้านไปยังฝ่ายบ้านเมืองแทนที่จะรอฝ่ายบ้านเมืองเสนอมา การทำงานต่อจากนี้กรรมการทุกชุดต้องทำงานประสานกัน เพื่อให้เกิดแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทั้งประเทศ

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า มส.ได้มีมติตั้งคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้น เพื่อคอยประสานงานในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามที่ผ่านมติ มส. 6 บวก 1 ด้าน ไปสู่การปฏิบัติ จึงต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯระดับภาคขึ้น ตามเขตปกครองคณะสงฆ์เขตต่างๆ

โดยหลังจากจัดประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางที่วัดไร่ขิงแล้ว จากนั้นวันที่ 14 ก.ค. จะเป็นในส่วนของคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก คณะสงฆ์หนใต้ วันที่ 17 ก.ค. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช คณะสงฆ์หนตะวันออก ที่หอประชุม มจร. วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อประชุมครบทุกภาคแล้ว จะรายงานแนวทางในการจัดทำแผนปฏิรูปฯระดับภาค ระดับจังหวัด สู่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายต่างๆ และ มส. รับทราบต่อไป

มหาเถรฯตั้ง กก.ประสานงาน ลุยแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จี้ทำงานเชิงรุก มากกว่าตั้งรับ ... 3 ก.ค. 2560 20:23 3 ก.ค. 2560 21:03 ไทยรัฐ