วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ ก.ต. ไม่เห็นชอบ 'ศิริชัย' นั่งตำแหน่งประธานศาลฎีกา

ที่ประชุม ก.ต. มีมติเอกฉันท์ 14 ต่อ 0 ไม่เห็นชอบให้ นายศิริชัย ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เตรียมเสนอชื่อให้พิจารณาใหม่ใน 15 วัน นัดประชุมต่อไปวันที่ 11 ก.ค.นี้ ...

นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม แถลงวันที่ 3 ก.ค. ว่า ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ประชุมแต่งตั้ง นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ที่คณะอนุกรรมการ ก.ต. ได้กลั่นกรองมาแล้วนั้น ที่ประชุม ก.ต.เห็นว่า การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโส ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งการโยกย้าย ประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ปี 2554 โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติเอกฉันท์ 14 ต่อ 0 ไม่เห็นชอบให้ นายศิริชัย ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เนื่องจากเป็นผู้ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว แม้จะเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดก็ตาม ซึ่งตามระเบียบ เลขาธิการศาลยุติธรรมต้องทำบัญชีเสนอชื่อบุคคลอื่นมาให้ ก.ต.พิจารณาใหม่ใน 15 วัน นับแต่วันมีมติ และนัดประชุมต่อไปวันที่ 11 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลำดับอาวุโสของผู้พิพากษา ถัดไปจากนายศิริชัยเรียงลงไป ได้แก่ นายชีพ จุลมนต์ นายธนฤกษ์ นิติเศรณี รองประธานศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ เป็นต้น.

ที่ประชุม ก.ต. มีมติเอกฉันท์ 14 ต่อ 0 ไม่เห็นชอบให้ นายศิริชัย ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เตรียมเสนอชื่อให้พิจารณาใหม่ใน 15 วัน นัดประชุมต่อไปวันที่ 11 ก.ค.นี้ ... 3 ก.ค. 2560 17:36 3 ก.ค. 2560 17:47 ไทยรัฐ