วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์ประสานอาชีวะ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เผยถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC TVET Career Center ว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯใหญ่อยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จ.ชลบุรี และศูนย์ประสานงานย่อยอีก 13 ศูนย์ แต่ละพื้นที่มีความพร้อมดำเนินการด้านต่างๆ รวมถึงบริการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่ ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำเว็บไซต์ eec.vec.go.th เพื่อให้บริการข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เผยถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC TVET Career Center ว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯใหญ่อยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่าง... 3 ก.ค. 2560 00:05 3 ก.ค. 2560 00:06 ไทยรัฐ