วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่องเที่ยวทางคลองไม่หมู คลองแคบ, เรือติดสะพาน

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.มีแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตามคูคลอง ภายใต้โครงการ “9 สายนทีแห่งมหานคร” เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านริมน้ำ และเป็นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเปิดมิติการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติในมิติที่ต่างออกไปจากเดิมนั้น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า เส้นทางคลองบางสาย โดยเฉพาะในฝั่งธนบุรี อาทิ คลองบางหลวง คลองบางระมาด หรือคลองลัดมะยม มีเส้นทางสัญจรทางน้ำที่ค่อนข้างแคบ สะพานข้ามคลองมีท้องสะพานต่ำ ทำให้เรือท่องเที่ยวสัญจรไม่สะดวก อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงประตูระบายน้ำบางแห่งให้เรือสามารถสัญจรผ่านได้ เพราะปัจจุบันมีเพียง 1-2 แห่ง ที่เรือผ่านได้ รวมทั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่อประปาบางจุด ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ นอกจากนี้ จะต้องเพิ่มป้ายบอกทาง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ขณะนี้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ สภา กทม.ก็มีการ ศึกษาเพื่อกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเช่นกัน ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือกับสำนักการโยธา สำนักผังเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักระบายน้ำ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดต่างๆให้หมดไป.

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.มีแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตามคูคลอง ภายใต้โครงการ “9 สายนทีแห่งมหานคร” เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านริมน้ำ 1 ก.ค. 2560 01:15 ไทยรัฐ