วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรือนจำคลองด่าน ฝึกผู้ต้องขังขายหมู

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ นายวชิร สงบพันธ์ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพผู้ประกอบการขนาดเล็กจำหน่ายเนื้อสุกร ทั้งนี้ นายนิมิต ทัพวนานต์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เรือนจำกลางสมุทรปราการได้ฝึกวิชาชีพ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จำหน่ายเนื้อสุกร ให้กับผู้ต้องขังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด 24 คน เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ทางเรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดตั้งตู้จำหน่ายเนื้อสุกรจำนวน 1 ตู้ บริเวณอาคารเยี่ยมญาติ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการบริหารจัดการ และ ทักษะการจำหน่าย โดยในแต่ละวันจะมีผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการมาจำหน่ายเนื้อสุกรให้กับประชาชน มีรายได้จากการจำหน่ายประมาณ วันละ 1,500 บาท โครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพอิสระในลักษณะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองได้ภายหลังการพ้นโทษ.

ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ นายวชิร สงบพันธ์ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพผู้ประกอบการขนาดเล็กจำหน่ายเนื้อสุกร... 1 ก.ค. 2560 01:13 ไทยรัฐ