วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงเบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตรเพิ่มโทษเป็นคดีอาญา

นายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส เปิดเผยว่า คู่สมรสที่หย่าร้าง ส่วนใหญ่จะทำข้อตกลงหรือมีคำพิพากษาให้ฝ่ายมารดาเลี้ยงดูบุตร ขณะที่อีกฝ่ายต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร แต่ปัญหาที่พบจำนวนมากหลีกเลี่ยง ส่งผลต่อการเจริญวัยของเด็ก การฟ้องร้องบังคับคดีที่ผ่านมาเป็นเพียงคดีทางแพ่งโดยศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นภาระอย่างมากกับฝ่ายเลี้ยงดูหรือผู้เป็นแม่ในการฟ้องร้อง คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 307/1 กำหนดผู้ซึ่งได้มีคำพิพากษาหรือสัญญาหย่าให้ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วไม่จ่าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 308 กรณีกระทำผิดเป็นเหตุให้บุตรถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัส ก็ต้องมีโทษฐานทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือรับอันตรายสาหัสโดยไม่เจตนา การแก้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาจะเอาผิดใครเข้าคุก เพียงแต่อาศัยกลไกรัฐมาช่วยเหลือดูแลเด็กเท่านั้น

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ชำนาญการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า มาตรการทางกฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แต่เป็นช่องทางทำให้เกิดกระบวนการดูแลเด็กตามสิทธิต่างๆ.

นายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส เปิดเผยว่า คู่สมรสที่หย่าร้าง ส่วนใหญ่จะทำข้อตกลงหรือมีคำพิพากษาให้ฝ่ายมารดาเลี้ยงดูบุตร ขณะที่อีกฝ่ายต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร แต่ปัญหาที่พบจำนวนมากหลีกเลี่ยง ส่งผลต่อการเจริญวัยของเด็ก 1 ก.ค. 2560 00:44 ไทยรัฐ