วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' เผย ไทยมีโอกาสขยายลู่ทางส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

'พาณิชย์' เผย มะกันเพิ่มสินค้า 2 รายการให้ได้รับสิทธิจีเอสพี ทั้งเครื่องใช้ในการเดินทาง และเซลลูโลสไนเตรต มีผล 1 ก.ค.นี้ ไทยมีโอกาสขยายลู่ทางการส่งออกในสหรัฐฯ มากขึ้น เหตุไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า จากปกติต้องเสีย 4.5-20% สำหรับเครื่องใช้ในการเดินทาง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในประกาศผลการพิจารณาทบทวนโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ประจำปี 59 โดยได้เพิ่มเติมรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิจีเอสพีแก่ประเทศสมาชิกทั่วไป รวมถึงไทย

สำหรับสินค้า 2 ประเภท คือ สินค้าเครื่องใช้ในการเดินทาง พิกัดศุลกากรย่อยประมาณ 23 รายการ เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และกระเป๋าถือ เป็นต้น และสินค้าเซลลูโลสไนเตรต พิกัดศุลกากร 3912.20.00 จำนวน 1 รายการ ส่งผลให้สินค้าไทยทั้ง 2 รายการส่งออกโดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพราะสหรัฐฯ ต้องการเพิ่มแหล่งในการนำเข้าสินค้าที่หลากหลายจากกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ เช่นไทย ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเครื่องใช้ในการเดินทาง และสหรัฐฯ ต้องการปรับสมดุลทางการค้ากับกลุ่มประเทศอื่นที่ไม่ได้รับสิทธิ ดังนั้น การที่สหรัฐฯ ให้สิทธิพิเศษสินค้าทั้ง 2 รายการ จะเป็นปัจจัยดึงดูด และโอกาสสำคัญในการเพิ่มลู่ทางขยายการลงทุนจากสหรัฐฯ ในไทย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับสินค้าไทย ที่จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยในตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นได้

สำหรับเครื่องใช้ในการเดินทางที่อยู่ในข่ายที่ไทยจะได้รับสิทธิ ปัจจุบัน สหรัฐฯ เก็บภาษีนำเข้า 4.5 – 20% หากผู้ส่งออกไทยขอใช้สิทธิจีเอสพีส่งออกไปสหรัฐฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า โดยในปี 59 สหรัฐฯ นำเข้าจากทั่วโลก 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากไทยเพียง 46 ล้านเหรียญฯ หรือ 0.67% ของการนำเข้าสินค้านี้จากทั่วโลก โดยจีนมีส่วนแบ่งมากที่สุดถึง 65% และเวียดนาม 30% ในขณะที่เซลลูโลสไนเตรต ปี 59 สหรัฐฯ นำเข้าจากไทย 13 ล้านเหรียญฯ จากมูลค่านำเข้ารวมจากทั่วโลกประมาณ 380 ล้านเหรียญฯ

"ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้พยายามผลักดันผ่านหลายๆ ช่องทาง ให้สหรัฐฯ พิจารณาให้สิทธิพิเศษฯ เพิ่มเติมสำหรับสินค้าเครื่องใช้ในการเดินทาง ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิต และขยายการส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ อีกทั้งยังได้หารือกับสภาหอการค้าสหรัฐฯ และนักธุรกิจผู้นำเข้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการผลิตเครื่องใช้ในการเดินทางแบรนด์ดังของสหรัฐฯ เช่น Coach และ Tumi ซึ่งสนับสนุนให้ไทยขอรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม".

'พาณิชย์' เผย มะกันเพิ่มสินค้า 2 รายการให้ได้รับสิทธิจีเอสพี ทั้งเครื่องใช้ในการเดินทาง และเซลลูโลสไนเตรต มีผล 1 ก.ค.นี้ ไทยมีโอกาสขยายลู่ทางการส่งออกในสหรัฐฯ มากขึ้น 30 มิ.ย. 2560 19:35 ไทยรัฐ