วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ชวนคนไทยถวายพระพร 'เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ' ในวันคล้ายวันประสูติ

นายกฯ เชิญชวน ปชช.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค. พร้อมน้อมรำลึก "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า ในวันที่ 4 ก.ค.ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้เป็น "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ทรงมีผลงานดีเด่นระดับโลก ในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าฯ ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวันที่ 1 ก.ค.ของทุกปี จะเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 106 ปี โดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมสำคัญ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย" และแสดงความจงรักภักดีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติอย่างหาที่สุดมิได้ จนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งองค์การลูกเสือโลกได้ถวายพระเกียรติยศโดยทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง "หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ" พร้อมทั้งเครื่องหมาย "วูดแบดจ์" สี่ท่อนกิตติมศักดิ์ และทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง "องค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์" ขององค์การลูกเสือโลก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญสดุดีลูกเสือโลก" (Bronze Wolf) นับเป็นเกียรติประวัติของคณะลูกเสือแห่งชาติสืบไป ขณะเดียวกันงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นับเป็นโอกาสมหามงคลในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะที่ทรงเป็น "ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ" ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ไม่ว่ากิจกรรม "ลูกเสือ-เนตรนารี" สำหรับเยาวชน หรือ "ลูกเสือชาวบ้าน" สำหรับประชาชนทั่วไป ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้ถึงพร้อมทั้งคุณธรรม และอุดมการณ์รักชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ "พลเมืองดี" ของชาติ โดยต้องรู้หน้าที่ มีวินัย และเสียสละเพื่อส่วนรวม สำหรับในภาพรวมของประเทศ วันนี้ประเทศไทยมาถึง "จุดเปลี่ยน" ในหลายมิติ โดยเฉพาะ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ" ที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของโลกที่เป็นพลวัต อาทิ การเปลี่ยนแปลงผู้นำ และนโยบายของประเทศมหาอำนาจ ดุลอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ และวิถีชีวิตของทุกคน.

นายกฯ เชิญชวน ปชช.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค. พร้อมน้อมรำลึก "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" 30 มิ.ย. 2560 18:06 ไทยรัฐ