วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ชวนคนไทยถวายพระพร 'เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ' ในวันคล้ายวันประสูติ

นายกฯ เชิญชวน ปชช.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค. พร้อมน้อมรำลึก "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า ในวันที่ 4 ก.ค.ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้เป็น "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ทรงมีผลงานดีเด่นระดับโลก ในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าฯ ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวันที่ 1 ก.ค.ของทุกปี จะเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 106 ปี โดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมสำคัญ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย" และแสดงความจงรักภักดีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติอย่างหาที่สุดมิได้ จนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งองค์การลูกเสือโลกได้ถวายพระเกียรติยศโดยทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง "หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ" พร้อมทั้งเครื่องหมาย "วูดแบดจ์" สี่ท่อนกิตติมศักดิ์ และทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง "องค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์" ขององค์การลูกเสือโลก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญสดุดีลูกเสือโลก" (Bronze Wolf) นับเป็นเกียรติประวัติของคณะลูกเสือแห่งชาติสืบไป ขณะเดียวกันงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นับเป็นโอกาสมหามงคลในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะที่ทรงเป็น "ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ" ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ไม่ว่ากิจกรรม "ลูกเสือ-เนตรนารี" สำหรับเยาวชน หรือ "ลูกเสือชาวบ้าน" สำหรับประชาชนทั่วไป ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้ถึงพร้อมทั้งคุณธรรม และอุดมการณ์รักชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ "พลเมืองดี" ของชาติ โดยต้องรู้หน้าที่ มีวินัย และเสียสละเพื่อส่วนรวม สำหรับในภาพรวมของประเทศ วันนี้ประเทศไทยมาถึง "จุดเปลี่ยน" ในหลายมิติ โดยเฉพาะ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ" ที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของโลกที่เป็นพลวัต อาทิ การเปลี่ยนแปลงผู้นำ และนโยบายของประเทศมหาอำนาจ ดุลอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ และวิถีชีวิตของทุกคน.